1.     Mở trang web AscendEX và nhấn vào Finance ở góc trên bên trái trang chủ. Chọn DOT Slot Auction trong danh sách thả xuống.

2.     Trên trang DOT Slot Auction, bạn có thể xem thông tin chi tiết các dự án đấu giá. Nhấn vào Vote ở bên phải để bỏ phiếu cho dự án bạn ưa thích. Trước khi bỏ phiếu, vui lòng đọc kỹ thông tin chi tiết của từng dự án đấu giá. Bạn có thể nhấn nút mũi tên thả xuống ở bên phải mỗi dự án để xem hồ sơ dự án, hoặc bạn có thể nhấn vào Learn More để xem thêm chi tiết dự án hoặc truy cập trang web chính thức của dự án để tìm hiểu thêm.

3.     Trên cửa sổ bỏ phiếu hiện lên, nhập số lượng DOT staking để bỏ phiếu cho dự án bạn ưa thích và nhấn vào Confirm để hoàn tất bỏ phiếu. Bạn có thể kiểm tra tài khoản để xem lượng DOT hiện có thể dùng để bỏ phiếu hoặc nhấn nút Tối đa ở bên phải cột số lượng để sử dụng toàn bộ lượng DOT hiện có của bạn chỉ với một nhấp chuột. Nếu số dư không đủ, bạn có thể nhấn nút mua để chuyển đến trang giao dịch và mua DOT chỉ với một nhấp chuột.

4.     Sau khi hoàn tất bỏ phiếu, bạn có thể nhấn vào History ở góc trên bên phải trong phần tổng quan dự án để xem chi tiết bỏ phiếu.