Hơn 300 loại tài sản bạn ưa thích   tất cả cùng một nơi
Mới Niêm yết
Thị trường Giao ngay
Thị trường Hợp đồng
Token Đòn bẩy
AscendEX Kiếm lời
Cặp
Giá tiền (USD)
Thay đổi
Khối lượng 24h
Ký hiệu/Giá
Mới Niêm yết
Xem Danh sách Đầy đủ
Dễ dàng Mua tiền điện tử
Mua tiền điện tử ngay với Google Pay hoặc Thẻ Tín dụng. Hoán đổi không giới hạn hàng trăm loại tiền điện tử.
hoặc mua bằng phương thức bên thứ ba
Mua tiền số bằng phương thức thanh toán bên thứ ba.
Bắt đầu Giao dịch
Chuyển đổi
Mua
Kiếm lời
Chuyển đổi
Chọn tài sản
Cho
0.00
BTC
Tiếp tục Hoán đổi
Duy trì thu nhập
Thu nhập AscendEX
Kiếm mức APY cao ngất ngưởng từ hơn 100 loại tài sản
Tiền điện tử sinh lời với AscendEX Kiếm lời.
Tìm hiểu thêm
*Mức APY hiển thị trong ảnh này chỉ mang tính minh họa
PHẦN THƯỞNG BTC
Hoàn thành nhiệm vụ hoặc chỉ cần đăng nhập để bắt đầu kiếm SAT
Hoàn thành nhiệm vụ, kiếm SAT, và bắt đầu lên cao với tiền điện tử.
Tìm hiểu thêm
Hành động cùng thị trường
Tải ứng dụng AscendEX để không lỡ mất nhịp nào.
Thị trường thuộc về nhà giao dịch. Mua, nắm giữ và giao dịch hơn 300 loại tài sản. Bắt đầu hành trình ngay hôm nay!

Weekly News Digest for Crypto

Update the latest virtual currency global news every week, defining crypto, digital assets and the future of finance.

Subscribe Now