Người dùng tham gia Launchpool trên AscendEX cần tự thực hiện nhận phần thưởng, và phần thưởng sẽ ngay lập tức được ghi có vào tài khoản tiền mặt của người dùng sau khi nhận. Vui lòng làm theo các bước sau để thực hiện nhận phần thưởng Launchpool.

 

I.Từ trang chủ Launchpool:

1.     Mở Ứng dụng AscendEX và nhấn vào Launchpool ở giữa trang chủ.

2.     Trên trang “Launchpool”, nhấn vào Unclaimed Rewards ở góc dưới bên phải trang này.

3.     Trên cửa sổ hiện lên, nhấn vào Claim để nhận phần thưởng Launchpool chỉ với một nhấp chuột.

 

II. Từ Trang Chi tiết Dự án Launchpool:

1.     Mở Ứng dụng AscendEX và nhấn vào Launchpool ở giữa trang chủ.

2.     Trên trang “Launchpool”, xem danh sách dự án và nhấn vào dự án Launchpool mà bạn đã tham gia.

3.     Trên trang chi tiết dự án Launchpool, nhấn vào Claim ở cuối trang để nhận phần thưởng.

4.     Nếu token thưởng đã được niêm yết trên AscendEX, bạn có thể nhấn vào Trade để trực tiếp giao dịch bằng token thưởng của mình.