Bạn có thể tham khảo hai cách sau để xem Lịch sử Đấu giá Vị trí DOT.

 

1. Từ trang Đấu giá Vị trí DOT 

1)     Mở trang web AscendEX và nhấn vào Finance ở góc trên bên trái trang chủ. Chọn DOT Slot Auction trong danh sách thả xuống.

2)     Trên trang DOT Slot Auction, nhấn vào History ở góc trên bên phải trong phần tổng quan dự án.

3)    Vào trang lịch sử đấu giá, bạn có thể xem lịch sử đấu giá DOT của bạn, bao gồm token đang staking, các dự án đang tham gia, số lượng staking, trạng thái đấu giá và nhiều thông tin khác. Bạn cũng có thể sử dụng các bộ lọc Khóa, Hoàn tiền, Phân phối hoặc Quy đổi theo giai đoạn đấu giá cụ thể để xem chi tiết hơn.

 

2. Từ trang Lịch sử Đầu tư

1)     Mở trang web AscendEX và nhấn vào Orders ở góc trên bên phải trang chủ. Chọn Investment History trong danh sách thả xuống.

2)     Trên trang lịch sử đầu tư, nhấn vào DOT Auction History ở bên phải trang này.

3)     Vào trang lịch sử đấu giá, bạn có thể xem lịch sử đấu giá DOT của bạn, bao gồm token đang staking, các dự án đang tham gia, số lượng staking, trạng thái đấu giá và nhiều thông tin khác. Bạn cũng có thể sử dụng các bộ lọc Khóa, Hoàn tiền, Phân phối hoặc Quy đổi theo giai đoạn đấu giá cụ thể để xem chi tiết hơn.