Thẻ bội tăng Airdrop

∙ Để có nhiều phần thưởng
Xem quy định chi tiết về chương trình

Thẻ bội tăng Airdrop

--

Multiplier

Thẻ bội tăng Airdrop

Thời gian giới hạn chỉ (Số dư--Thẻ)

Giá
-- ASD/Suất
Qty
1 (Max.)
Số dư khả dụng
Điều khoản & điều kiện

1. Trước khi mua thẻ bội tăng, những hạng mục đã hưởng Airdrop sẽ không có hiệu lực

2. Sau khi mua thẻ bội tăng Airdrop, các hạng mục Airdrop được hưởng Airdrop gấp 3 lần trên hạn mức cũ.

3. Một tấm thẻ bội tăng Airdrop có thể được hưởng 5 lần bội tăng Airdrop hạng mục

4. Mỗi lần mở thẻ bội tăng Airdrop, mỗi người giới hạn mua một tấm thẻ bội tăng Airdrop, không được mua quá hạn mức.

5. Nếu người dùng đã có được Airdrop, nhưng không mở khóa trong thời gian quy định, sẽ bị xem là đã sử dụng cơ hội bội tăng Airdrop một lần.

6. Để mua Thẻ bội tăng Airdrop, bạn cần hoàn thành quy trình xác minh tài khoản.