Người dùng tham gia Launchpool trên AscendEX cần tự thực hiện nhận phần thưởng, và phần thưởng sẽ ngay lập tức được ghi có vào tài khoản tiền mặt của người dùng sau khi nhận. Vui lòng làm theo các bước sau để thực hiện nhận phần thưởng Launchpool.

 

I.Từ trang chủ Launchpool:

1.     Mở trang web AscendEX và nhấn vào Finance ở góc trên bên trái trang chủ. Chọn Launchpool trong danh sách thả xuống

2.     Trên trang “Launchpool”, nhấn vào Unclaimed Rewards ở góc trên bên phải trang này.

3.     Trên cửa sổ hiện lên, nhấn vào Claim để nhận phần thưởng Launchpool chỉ với một nhấp chuột.

 

II. Từ Trang Chi tiết Dự án Launchpool:

1.     Mở trang web AscendEX và nhấn vào Finance ở góc trên bên trái trang chủ. Chọn Launchpool trong danh sách thả xuống

2.    Trên trang Launchpool, xem danh sách dự án và nhấn vào dự án Launchpool mà bạn đã tham gia.

3.     Trên trang chi tiết dự án Launchpool, nhấn vào Claim ở cuối trang.

4.     Trên cửa sổ hiện lên, nhấn vào Claim để nhận phần thưởng Launchpool chỉ với một nhấp chuột.