Launchpool trên AscendEX là gì? 

Launchpool là một dự án khai thác mới được triển khai trên AscendEX cho phép người dùng gửi tài sản kỹ thuật số chỉ bằng một nhấp chuột để kiếm phần thưởng token trên nền tảng.

 

Chức năng và tính năng của Launchpool AscendEX  

1.     Tổng quan về Launchpool AscendEX

Launchpool AscendEX lựa chọn kỹ càng và niêm yết các dự án cao cấp cho phép người dùng kiếm token dự án bằng cách staking tài sản trên nền tảng. Tổng lượng khai thác, thời gian khai thác, ROR (Tỷ suất lợi nhuận) và các yếu tố khác tùy thuộc từng dự án launchpool cụ thể. Vui lòng truy cập giao diện AscendEX Launchpool để tìm hiểu chi tiết hơn trước khi tham gia dự án Launchpool. Chỉ với một nhấp chuột, người dùng có thể kiếm phần thưởng token bằng cách gửi các token nhất định.

 

2.     Tính toán & Phân phối Phần thưởng

Phần thưởng của dự án Launchpool được phân phối trong hai giai đoạn: giai đoạn tham gia sớm và giai đoạn khai thác thường.  

(1)   Giai đoạn tham gia sớm là 6 giờ đầu tiên sau khi dự án Launchpool khởi động (Thời gian khai thác bắt đầu lúc T, thì giai đoạn tham gia sớm là từ T đến T+6 giờ.)

1) Tính toán phần thưởng trong giai đoạn tham gia sớm:

  • Người dùng được nhận phần thưởng khai thác trong giai đoạn tham gia sớm = (lượng khai thác của người dùng trong giai đoạn/lượng khai thác của tất cả người dùng trong giai đoạn) * tổng phần thưởng của giai đoạn tham gia sớm kéo dài 6 giờ
  • Lượng khai thác của người dùng trong giai đoạn tham gia sớm = (Số lượng gửi lần đầu tiên * thời gian gửi + số lượng gửi lần thứ hai * thời gian gửi + số lượng gửi lần thứ ba* thời gian gửi, và tiếp tục). Ví dụ, nếu bạn gửi hai khoản là 100,000 USDT và 200,000 USDT trong 6 giờ của giai đoạn tham gia sớm, thì lượng khai thác của bạn trong giai đoạn này sẽ được tính như sau: 100,000 USDT * thời gian gửi + 200,000 USDT * thời gian gửi.
  • Nếu người dùng quy đổi tài sản trong giai đoạn tham gia sớm, tài sản nào được gửi trước sẽ được hệ thống quy đổi trước và tính toán số lượng gửi thực tế của người dùng và hệ số khai thác của họ.

Việc tính toán quy đổi tài sản “gửi trước, đổi trước” như sau: Nếu bạn gửi ba khoản là 1 triệu USDT, 500,000 USDT và 800,000 USDT trong giai đoạn tham gia sớm, sau đó bạn quy đổi hai khoản là 500,000 USDT và 800,000 USDT, hệ thống sẽ tự động xử lý yêu cầu quy đổi của bạn bằng cách khấu trừ hai khoản bạn đã gửi đầu tiên (là 1 triệu USDT và 500,000 USDT) theo thuật toán, nghĩa là 1 triệu USDT mà bạn gửi đầu tiên sẽ được quy đổi toàn bộ, và khoản bạn gửi thứ hai là 500,000 USDT sẽ được quy đổi một phần 300,000 USDT. Do đó, số lượng gửi thực tế và lượng khai thác của bạn sẽ là: 200,000 USDT * thời gian gửi + 800,000 USDT * thời gian gửi

  • Thời gian gửi được tính theo giờ và làm tròn xuống số nguyên. Ví dụ, nếu thời gian gửi thực tế của người dùng là 4 giờ 35 phút, thì thời gian gửi được tính là 4 giờ. Tuy nhiên, có hai tình huống đặc biệt: nếu thực hiện gửi trong vòng năm phút từ khi bắt đầu sự kiện, thời gian gửi sẽ được tính là 6 giờ; nếu thực hiện gửi trong vòng một giờ trước khi kết thúc giai đoạn tham gia sớm, thời gian gửi sẽ được tính là một giờ.

2)Phân phối phần thưởng giai đoạn tham gia sớm:

  • Phần thưởng khai thác của giai đoạn tham gia sớm sẽ được phân phối toàn bộ cùng một lúc sau khi kết thúc giai đoạn. Hệ thống sẽ tính toán phần thưởng khai thác của người dùng trong giai đoạn dựa trên ảnh chụp nhanh các khoản gửi và thời gian gửi của các khoản này, được tính vào giờ thứ 6 của giai đoạn (T+6 giờ).
  • Xin lưu ý, người dùng sẽ không được nhận phần thưởng nếu đã quy đổi hết tất cả số lượng gửi trước khi kết thúc giai đoạn tham gia sớm.

 

(2) Giai đoạn khai thác thường bắt đầu từ khi kết thúc giai đoạn tham gia sớm cho đến khi kết thúc dự án khai thác.

1) Tính toán phần thưởng trong giai đoạn khai thác thường:

  • Phần thưởng người dùng kiếm được mỗi giờ = (tổng lượng gửi của người dùng / tổng lượng gửi của tất cả người dùng) * tổng phần thưởng khai thác mỗi giờ
  • Mỗi giờ, hệ thống sẽ chụp nhanh ngẫu nhiên, và dựa theo đó tính toán số lượng gửi và phần thưởng khai thác của người dùng. Các tài sản chưa được gửi khi hệ thống chụp nhanh hoặc phần tài sản đã được quy đổi trước khi chụp nhanh thì sẽ không được tính vào phần thưởng khai thác cho giờ đó.  

Các tài sản chưa được gửi khi chụp nhanh là phần tài sản không được đưa vào tính toán phần thưởng khai thác do thời điểm người dùng gửi tài sản không nằm trong phạm vi thời gian thực hiện chụp nhanh. 

Ví dụ, giả sử bạn gửi USDT lúc 2:31 chiều để bắt đầu khai thác. Nếu thời gian chụp nhanh nằm trong khoảng từ 2:00 chiều đến 2:30 chiều thì bạn bị coi là chưa gửi tài sản, và bạn sẽ không được nhận phần thưởng khai thác cho khoảng thời gian từ 2:00 chiều đến 3:00 chiều. 

Nếu ảnh chụp nhanh được thực hiện trong khoảng từ 2:30 chiều đến 3:00 chiều, thì bạn sẽ nhận được phần thưởng khai thác cho giờ này. Do đó, hãy cẩn thận khi quy đổi tài sản đã gửi để đảm bảo bạn được nhận phần thưởng khai thác.

2) Phân phối phần thưởng giai đoạn khai thác thường:

Trong giai đoạn này, mỗi giờ người dùng nhận được phần thưởng token mới mà họ đã kiếm được trong một giờ trước đó.

 

(3) Công thức tính APR

APR Ước tính = (lượng α phát hành một giờ qua * giá của α/tổng lượng gửi β một giờ qua * giá của β) *24*365*100%

*α là token mới khai thác từ dự án Launchpool; β là token được gửi.

APR hiển thị trên trang “Launchpool” sau khi kết thúc dự án khai thác được tính toán dựa trên số lượng token mới được phát hành trong một giờ khai thác cuối cùng và giá trung bình của token mới.

 

3.     Nhận Phần thưởng

Các token mới mà người dùng kiếm được, sẽ được hiển thị trước trên trang AscendEX Launchpool và người dùng cần tự thực hiện nhận thưởng để phần thưởng được ghi có vào tài khoản tiền mặt. Nếu token thưởng đã được niêm yết trên nền tảng, thì có thể sử dụng phần thưởng để giao dịch bất cứ lúc nào. Xin vui lòng theo dõi chặt chẽ tiến độ khai thác. Nếu người dùng không tự thực hiện nhận thưởng trong thời gian khai thác, phần thưởng sẽ tự động được ghi có vào tài khoản tiền mặt sau khi kết thúc dự án khai thác.

 

4.     Gửi và Quy đổi Tài sản

Sau khi bắt đầu khai thác, người dùng có thể gửi bất kỳ lúc nào và bắt đầu kiếm token mới ngay. Tài sản đã gửi cũng có thể rút bất kỳ lúc nào, và được ghi có ngay vào tài khoản của người dùng mà không cần chờ mở khóa. Không tính phí bất kỳ khoản gửi và quy đổi nào. Tài sản đã gửi cũng sẽ tự động được hoàn lại vào tài khoản tiền mặt của người dùng sau khi kết thúc dự án khai thác nếu người dùng không muốn tự rút tài sản.

 

5.     Điều kiện Tham gia

Người dùng phải có tài khoản AscendEX đã xác minh để được tham gia vào các dự án Launchpool AscendEX. Tài khoản phụ không được độc lập tham gia khai thác.

 

6.     Tạm dừng Khai thác

Nếu một dự án khai thác phải tạm dừng vì một số lý do đặc biệt, hệ thống sẽ tự động hoàn lại tài sản đã gửi và phần thưởng chưa nhận vào tài khoản tiền mặt của người dùng. 

 

Hướng dẫn Tham gia

Trước khi tham gia dự án Launchpool, vui lòng truy cập trang chủ AscendEX, nhấp vào “Finance” – “Launchpool” vào giao diện Launchpool để xem danh sách dự án và kiểm tra chi tiết dự án. (Xin lưu ý, các bước dưới đây dành cho Máy tính.)

1.     Gửi tài sản

Chọn tài sản mục tiêu trong danh sách dự án và nhấp vào “My Deposits” để vào trang chi tiết dự án Launchpool. Nhấp vào “Deposit” ở cuối trang để hoàn tất thao tác gửi tài sản.

2.     Xem phần thưởng

Xem phần thưởng khai thác hiện tại trên trang chi tiết tài sản đã chọn.

3.     Nhận phần thưởng

Tự thực hiện nhận phần thưởng khai thác trên trang chi tiết tài sản đã chọn hoặc trang chủ của Launchpool AscendEX.

4.     Rút tài sản

Nhấp vào “My Deposits” ở cuối trang chi tiết tài sản đã chọn để hoàn tất thao tác rút tài sản.

5.     Giao dịch bằng token thưởng

Nếu token thưởng đã được niêm yết, nhấp vào “Trade” trong “My Rewards” ở cuối trang chi tiết tài sản đã chọn để bắt đầu giao dịch.

 

Ưu điểm của Launchpool AscendEX 

1.     Lợi nhuận cao + Rủi ro thấp: Launchpool AscendEX lựa chọn kỹ càng các dự án có tiềm năng và chất lượng cao để đảm bảo ROR cao. Người dùng chỉ cần gửi tài sản để nhận phần thưởng token mới, mà không cần phải lo lắng rủi ro. Và gửi càng sớm thì càng có cơ hội thu được lợi nhuận cao.

2.     Thao tác dễ dàng và điều kiện tham gia thấp hơn: Khác với hình thức khai thác thanh khoản của các dự án phi tập trung truyền thống, người dùng không cần cung cấp thanh khoản cho nhóm thanh khoản. Không yêu cầu staking trên chuỗi như các dự án staking thông thường, người dùng không cần lo lắng về các hoạt động phức tạp trên chuỗi. Với tài khoản AscendEX đã xác minh, người dùng có thể tham gia các dự án Launchpool. Với điều kiện tham gia thấp và thao tác dễ dàng, người dùng chỉ cần gửi tài sản để nhận phần thưởng.

3.     Tính thanh khoản cao và vận dụng tài sản linh hoạt: Launchpool AscendEX hỗ trợ gửi và rút tài sản chỉ bằng một cú nhấp chuột mà không tính bất kỳ khoản phí nào. Nếu token thưởng đã niêm yết, người dùng có thể sử dụng phần thưởng kiếm được để giao dịch, cải thiện tính thanh khoản và linh hoạt của tài sản.