AscendEX Launchpool

Gửi bàng một click để kiếm token mới

Launchpool

đang tải...

Ưu điểm của AscendEX Launchpool

Đầu tư Đảm bảo Gốc

Các token đã gửi và phần thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản tiền mặt của người dùng sau khi kết thúc khai thác. Các token đã gửi sẽ không bị tổn thất gì.

Lợi nhuận Cao

Sau khi gửi, mỗi giờ người dùng sẽ nhận được token mới miễn phí đã được AscendEX sàng lọc kỹ càng, với ROI hàng đầu thế giới.

Tính Thanh khoản Cao

Có thể quy đổi token đã gửi bất cứ lúc nào và miễn phí. Sau khi quy đổi, token sẽ được ghi có vào tài khoản người dùng ngay.

Giới hạn Gửi Thấp

Chỉ cần KYC (Thông tin Người dùng), không yêu cầu cụ thể nắm giữ token hoặc khối lượng giao dịch.

FAQ

Lauchpool là gì?
Làm thế nào để đủ điều kiện tham gia Lauchpool?
Tính toán lợi nhuận khai thác và phân phối phần thưởng như thế nào?
Có thể quy đổi tài sản đã gửi bất cứ lúc nào?