Launchpool บน AscendEX คืออะไร 

Launchpool เป็นโครงการฟาร์มเพื่อผลตอบแทนโครงการใหม่ที่เปิดตัวบน AscendEX ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถรับรางวัลโทเคนบนแพลตฟอร์มผ่านการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลได้ในการคลิกเพียงครั้งเดียว

 

ฟังก์ชันและคุณสมบัติของ Launchpool ของ AscendEX 

1. สรุปภาพรวมของ Launchpool ของ AscendEX

Launchpool ของ AscendEX คัดสรรและลิสต์โครงการชั้นนำต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้รับโทเคนของโครงการต่าง ๆ ผ่านการสเตกกิ้งสินทรัพย์ของพวกเขาบนแพลตฟอร์ม โดยยอดการฟาร์มทั้งหมด ระยะเวลาในการฟาร์ม อัตราผลตอบแทน (ROR) และปัจจัยอื่น ๆ จะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ Launchpool โปรดเข้าไปที่หน้า AscendEX’s Launchpool เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเข้าร่วมโครงการ Launchpool ผู้ใช้สามารถรับรางวัลโทเคนผ่านการฝากโทเคนเฉพาะด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

 

2. การคำนวณและการแจกรางวัล

การแจกรางวัลของโครงการ Launchpool แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง Early Bird และ ช่วงการฟาร์ม  

(1) ช่วง Early Bird คือช่วง 6 ชั่วโมงแรกหลังจากเปิดตัวโครงการ Launchpool (ช่วงเวลาในการฟาร์มเริ่มต้นที่ T ดังนั้นช่วง Early Bird จะอยู่ระหว่าง T ถึง T+6 ชั่วโมง)

1) การคำนวณรางวัลในช่วง Early Bird:

  • รางวัลการฟาร์มทั้งหมดของผู้ใช้ในช่วง Early Bird = (ส่วนของการฟาร์มของผู้ใช้ในช่วงเวลา/ส่วนของการฟาร์มของผู้ใช้ทั้งหมดในช่วงเวลานั้น) * รางวัลรวมของผู้ใช้ทั้งหมดในช่วง Early Bird 6 ชั่วโมงแรก
  • ผลตอบแทนจากการฟาร์มที่ผู้ใช้ได้รับในช่วง Early Bird = (จำนวนเงินฝากครั้งแรก * ระยะเวลาฝาก + จำนวนเงินฝากครั้งที่สอง * ระยะเวลาฝาก + จำนวนเงินฝากครั้งที่สาม * ระยะเวลาฝาก ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ) ตัวอย่างเช่น หากคุณฝากเงินสองครั้งที่ 100,000 USDT และ 200,000 USDT ตามลำดับ ภายในเวลา 6 ชั่วโมงก่อนกำหนด ยอดผลตอบแทนจากการฟาร์มของคุณจะถูกคำนวณดังนี้: 100,000 USDT * ระยะเวลาฝาก + 200,000 USDT * ระยะเวลาฝาก
  • หากผู้ใช้ถอนคืนสินทรัพย์ของตนในช่วง Early Bird ระบบจะถอนสินทรัพย์ที่ฝากไว้ก่อนหน้าเพื่อคำนวณจำนวนเงินฝากจริงของผู้ใช้และปัจจัยการทำฟาร์มของผู้ใช้

การคำนวณการถอนสินทรัพย์ที่ฝากก่อนหน้าเป็นดังนี้: หากคุณทำการฝากสามครั้งมูลค่า 1 ล้าน USDT, 500,000 USDT และ 800,000 USDT ในช่วง Early Bird และคุณทำการถอนสองครั้งจำนวน 500,000 USDT และ 800,000 USDT ระบบจะประมวลผลคำขอถอนเงินของคุณโดยอัตโนมัติโดยหักเงินฝากสองครั้งแรกของคุณ (จาก 1 ล้าน USDT และ 500,000 USDT) ที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้ตามอัลกอริทึม ซึ่งหมายความว่า 1 ล้าน USDT ที่คุณฝากครั้งแรกจะถูกถอนคืนเต็มจำนวน และเงินฝากครั้งที่สองของคุณจำนวน 500,000 USDT จะถูกถอนออก 300,000 USDT ซึ่งส่งผลให้จำนวนเงินฝากจริงของคุณและปัจจัยการทำฟาร์มจะเป็น: 200,000 USDT * ระยะเวลาฝาก + 800,000 USDT * ระยะเวลาฝาก

  • ระยะเวลาฝากคำนวณเป็นรายชั่วโมงและปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ฝาก 4 ชั่วโมง 35 นาที ระยะเวลาฝากของผู้ใช้คือ 4 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม มีสองสถานการณ์พิเศษ: หากผู้ใช้ฝากเงินห้านาทีก่อนเริ่มกิจกรรม ระยะเวลาฝากของผู้ใช้จะเท่ากับ 6 ชั่วโมง หากผู้ใช้ฝากเงินภายในหนึ่งชั่วโมงก่อนสิ้นสุดช่วง Early Bird ระยะเวลาฝากของผู้ใช้จะเป็นหนึ่งชั่วโมง

 2)การแจกรางวัลในช่วง Early Bird:

  • รางวัลการฟาร์มสำหรับช่วง Early Bird จะถูกแจกจ่ายจนเสร็จสิ้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา ระบบจะคำนวณรางวัลการฟาร์มของผู้ใช้ในช่วงเวลานั้นโดยอ้างอิงตามรูปสแนปช็อตเงินฝากของผู้ใช้และระยะเวลาที่ฝากจนถึงชั่วโมง 6 ของช่วง Early Bird (T+6 ชั่วโมง)
  • โปรดทราบว่าผู้ใช้จะไม่ได้รับรางวัลหากถอนเงินฝากทั้งหมดก่อนสิ้นสุดช่วง Early Bird

(2) ระยะการฟาร์มหลังจากช่วง Early Bird จนถึงสิ้นสุดโครงการการฟาร์ม

1) การคำนวณรางวัลในช่วงระยะเวลาการฟาร์ม:

  • รางวัลที่ผู้ใช้ได้รับต่อชั่วโมง = (จำนวนเงินฝากทั้งหมดของผู้ใช้ / จำนวนเงินฝากทั้งหมดของผู้ใช้ทั้งหมด) * รางวัลการทำฟาร์มทั้งหมดต่อชั่วโมง
  • ระบบจะสุ่มสแนปช็อตทุกชั่วโมง โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝากของผู้ใช้และทำการคำนวณรางวัลการฟาร์ม สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ฝากในขณะที่ถ่ายสแนปช็อตหรือส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถูกถอนก่อนที่จะถ่ายจะไม่รวมอยู่ในการคำนวณรางวัลการทำฟาร์มสำหรับชั่วโมงนั้น

สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ฝากขณะที่ถ่ายสแนปช็อตหมายถึง ส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่สามารถถูกรวมเข้าไปในการคำนวณรางวัลการฟาร์ม เนื่องจากเวลาที่ผู้ใช้ฝากไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดของการสแนปช็อต

ตัวอย่างเช่น สมมติคุณฝาก USDT เวลา 14:31 น. เพื่อเริ่มทำการฟาร์ม จะถือว่าคุณไม่มีการฝากเงินหากถ่ายสแนปช็อตระหว่างเวลา 14.00 น. และ 14:30 น. ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับรางวัลการทำฟาร์มในช่วงเวลาระหว่าง 14:00 น. และ 15.00 น.

หากถ่ายสแนปช็อตระหว่างเวลา 14.30 น. และ 15.00 น. คุณจะได้รับรางวัลการทำฟาร์มในช่วงเวลานั้น ดังนั้น โปรดถอนเงินฝากของคุณอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับรางวัลจากการฟาร์มของคุณ

2) การแจกรางวัลในช่วงการทำฟาร์ม:

ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ใช้จะได้รับรางวัลโทเคนใหม่ทุก ๆ ชั่วโมงที่พวกเขาได้รับเมื่อหนึ่งชั่วโมงก่อน

 

(3) สูตรคำนวณ APR

APR โดยประมาณ = (จำนวน α ที่ปล่อยออกมาหนึ่งชั่วโมงก่อน * ราคา α/จำนวนเงินฝาก β ทั้งหมดของชั่วโมงก่อนหน้า *ราคา β) *24*365*100%

*α เป็นโทเคนใหม่ที่ฟาร์มได้จากโครงการ Launchpool และ β คือโทเคนที่ฝากไว้

APR ที่แสดงบนหน้า "Launchpool" หลังจากสิ้นสุดโครงการการฟาร์มจะคำนวณตามจำนวนโทเคนใหม่ที่ปล่อยออกมาจากการฟาร์มในชั่วโมงที่ผ่านมาและราคาเฉลี่ยของโทเคนใหม่

 

3. การขอรับรางวัล

โทเคนใหม่ที่ผู้ใช้ได้รับจะแสดงเป็นอันดับแรกในหน้า AscendEX’s Launchpool และผู้ใช้จำเป็นต้องขอรับด้วยตนเองก่อนจึงจะโอนเข้าบัญชีเงินสดได้ หากโทเคนรางวัลถูกลิสต์ขึ้นบนแพลตฟอร์ม โทเคนดังกล่าวจะสามารถใช้สำหรับการซื้อขายได้ตลอดเวลา โปรดติดตามความคืบหน้าของการฟาร์มอย่างใกล้ชิด หากผู้ใช้ไม่ขอรับรางวัลด้วยตนเองในช่วงระยะเวลาการฟาร์ม รางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินสดโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดโครงการการฟาร์ม

 

4. การฝากและถอนสินทรัพย์

หลังจากที่โครงการการฟาร์มเริ่มต้นขึ้น ผู้ใช้สามารถทำการฝากได้ตลอดเวลาเพื่อเริ่มรับโทเคนใหม่ทันที โดยผู้ใช้ยังสามารถถอนเงินฝากได้ตลอดเวลา ซึ่งจะถูกโอนกลับเข้าบัญชีของผู้ใช้ทันทีโดยไม่มีระยะเวลาล็อก ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากและถอนเงินใด ๆ หากผู้ใช้ไม่ต้องการถอนด้วยตนเอง เงินฝากจะถูกคืนโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีเงินสดของผู้ใช้หลังจากสิ้นสุดโครงการการฟาร์ม

 

5. เงื่อนไขการเข้าร่วม

ผู้ใช้จะต้องมีบัญชี AscendEX ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการ Launchpool ของ AscendEX บัญชีย่อยไม่สามารถเข้าร่วมในฐานะบัญชีอิสระได้

 

6. การหยุดทำฟาร์มชั่วคราว

หากโครงการการฟาร์มต้องหยุดชั่วคราวด้วยเหตุผลพิเศษบางอย่าง ระบบจะคืนเงินฝากของผู้ใช้และรางวัลที่ยังไม่ได้รับไปยังบัญชีเงินสดโดยอัตโนมัติ

 

วิธีเข้าร่วม

ก่อนเข้าร่วมโครงการ Launchpool โปรดไปที่หน้าแรกของ AscendEX คลิก "การเงิน" – "Launchpool" เพื่อเข้าสู่หน้า Launchpool เพื่อดูรายการโครงการและตรวจสอบรายละเอียดโครงการ (โปรดทราบว่า ขั้นตอนต่อไปนี้มีไว้สำหรับลูกค้าที่ใช้ PC)

1. การฝากเงิน

เลือกสินทรัพย์ที่ต้องการจากรายการโครงการและคลิก "เงินฝากของฉัน" เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดของโครงการ Launchpool คลิกที่ “ฝาก” ที่ด้านล่างของหน้าเพื่อทำการฝากเงิน

2. ตรวจสอบรางวัล

ตรวจสอบรางวัลการฟาร์มปัจจุบันในหน้ารายละเอียดของสินทรัพย์ที่เลือก 

3. ขอรับรางวัล

ขอรับรางวัลการฟาร์มด้วยตนเองในหน้ารายละเอียดของสินทรัพย์ที่เลือกหรือหน้าแรกของ Launchpool ของ AscendEX 

4. การถอนทรัพย์สิน

คลิกที่ “เงินฝากของฉัน” ที่ด้านล่างของหน้ารายละเอียดของสินทรัพย์ที่เลือกเพื่อทำการถอน

5. ซื้อขายด้วยโทเคนรางวัล

หากโทเคนรางวัลถูกลิสต์บนแพลตฟอร์ม ให้คลิกที่ “ซื้อขาย” ด้านล่าง “รางวัลของฉัน” ที่ด้านล่างของหน้ารายละเอียดของสินทรัพย์ที่เลือกเพื่อเริ่มการซื้อขาย 

 

ข้อดีของ Launchpool ของ AscendEX 

1. ผลตอบแทนสูง + ความเสี่ยงต่ำ: Launchpool ของ AscendEX คัดสรรโครงการที่มีศักยภาพสูงและมีความโดดเด่นเพื่อรับประกันอัตราผลตอบแทนที่สูง ผู้ใช้สามารถรับรางวัลโทเคนใหม่โดยเพียงแค่ฝากสินทรัพย์โดยไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยง ยิ่งคุณฝากเงินเร็วเท่าไร โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงก็จะยิ่งสูงขึ้น

2. ใช้งานและเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย: ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจัดหาสภาพคล่องให้กับพูลสภาพคล่องเหมือนกับการขุดสภาพคล่องของโครงการกระจายศูนย์แบบดั้งเดิม และผู้ใช้ก็ไม่ต้องกังวลกับการดำเนินสเตกกิ้งบนเครือข่ายที่ซับซ้อนที่ต้องดำเนินการในโครงการสเตกกิ้งทั่วไป ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมโครงการ Launchpool ด้วยบัญชี AscendEX ที่ได้รับการยืนยันตัวตน ซึ่งสามารถใช้งานและเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย ให้ผู้ใช้รับรางวัลโดยเพียงแค่ทำการฝากทรัพย์สิน

3. สินทรัพย์มีสภาพคล่องสูงและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยืดหยุ่น: Launchpool ของ AscendEX รองรับการฝากและถอนในคลิกเดียวโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ หากโทเคนรางวัลถูกลิสต์ขึ้นแพลตฟอร์ม ผู้ใช้สามารถใช้รางวัลที่ได้รับในการซื้อขาย เพิ่มสภาพคล่องและประโยชน์ของสินทรัพย์ของตน