บัตรทวีคูณการลงทุน ASD

∙ ทวีคูณกำไรจากการลงทุนของคุณเป็น 5 เท่าด้วยบัตรใบเดียว
0 วัน

-- ASD/บัตร

--

สามารถใช้ได้: 0 บัตร (รวม 0 บัตร)

ช่วงเวลาที่มีผล: 0 วัน(-- - --)

บัตรทวีคูณการลงทุน ASD
ราคา
-- ASD/บัตร
ใช้ได้
0 วัน
โควต้าการลงทุนที่มีผล
-- ASD
ยอดเงินสดคงเหลือ
เข้าสู่ระบบ เพื่อดู
ปริมาณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ผู้ใช้จำเป็นต้องซื้อบัตรทวีคูณการลงทุน ASD ที่มีโควต้าการลงทุน ASD/ASD ที่ใช้ได้ในบัญชีเงินสด ด้วยบัตรทวีคูณการลงทุน ASD หนึ่งใบ จะทวีคูณกำไรจากการลงทุนในบัญชีของคุณสูงสุดถึง 10,000 ASD เป็น 5 เท่าในการคำนวณส่วนแบ่งรายบุคคลจากพูลเงินทุนของแพลตฟอร์ม ด้วยเหตุนี้ยอด 10,000 ASD ที่ใช้บัตรทวีคูณจึงมีส่วนแบ่งรายบุคคลเหมือนกับการลงทุน 50,000 ASD

2. เมื่อยอดคงเหลือ ASD ของผู้ใช้ในบัญชีเงินสดน้อยกว่า 10,000 ASD ยอดคงเหลือจริงจะถูกใช้ในการคำนวณ

3. การขายบัตรมีกำหนดทุก ๆ 10 วัน โดยจะมีการเปิดตัวสองครั้งเวลา 0:00 UTC และ 12:00 UTC โดยผู้ใช้หนึ่งคนสามารถซื้อได้หนึ่งครั้ง โควต้าการซื้อถูกจำกัดไว้ที่ 15 ใบต่อบัญชีผู้ใช้ต่อครั้ง บัตรจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและนำไปใช้กับบัญชีในวันถัดไปที่ซื้อ

4. ASD ภายในขอบเขตของบัตรทวีคูณการลงทุน ASD ไม่สามารถถอนคืนก่อนกำหนดหรือใช้ในการหมุนเวียน เมื่อโทเคน ASD หมดอายุ โทเคนจะถูกสั่งซื้ออัตโนมัติตามผลิตภัณฑ์การลงทุน ASD ทั่วไป

5. ลำดับการทวีคูณ: ASD ที่ใช้ได้ในบัญชีเงินสด > โควต้าการลงทุน ASD ในบัญชีเงินสด อย่างไรก็ตาม หากมีโทเคน ASD เหลืออยู่จากการทวีคูณครั้งสุดท้าย บัตรที่ซื้อมาใหม่จะถูกนำไปใช้กับจำนวน ASD ที่เท่ากันก่อน

6. ลำดับการใช้จ่าย: ASD ที่ใช้ได้ในบัญชีเงินสด > โควต้าการลงทุน ASD ในบัญชีเงินสด