บัตรสะสมแต้ม

∙ สำหรับดอกเบี้ยหลักประกันคิดลด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของบัตรสะสมแต้ม

บัตรสะสมแต้ม

--

แลกรับสำหรับ -- USDT เทียบเท่าส่วนลดของดอกเบี้ย

1 แต้ม = เทียบเท่า 1 USDT ของดอกเบี้ยหลักประกัน

บัตรสะสมแต้ม
ราคา
-- ASD/บัตร
สามารถใช้ได้
-- ASD
ปริมาณ
ยอดคงเหลือ: เข้าสู่ระบบ เพื่อดู
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ราคาบัตรจะอัปเดตทุก ๆ 5 นาทีตามราคาเฉลี่ย ASD 1 ชั่วโมงก่อนหน้า

2. แต้มสะสมจะถูกแลกโดยอัตโนมัติที่ 1 แต้ม = 1 USDT เพื่อชำระดอกเบี้ย