1.     Kinh doanh Chênh lệch Tỷ lệ Cấp vốn Là Gì?

Để neo giá hợp đồng với giá giao ngay, thị trường hợp đồng vĩnh viễn tiền mã hóa đã đưa ra cơ chế tỷ lệ cấp vốn. Theo cơ chế này, nếu thị trường có xu hướng tăng và vị thế mua chiếm ưu thế trên thị trường, giá hợp đồng vĩnh viễn sẽ cao hơn giá giao ngay, khi đó tỷ lệ cấp vốn là dương, có nghĩa là bên mua cần phải trả phí cấp vốn cho bên bán. Và khi tỷ lệ cấp vốn là âm thì ngược lại. Vui lòng xem các quy tắc chi tiết dưới đây: 

Khi tỷ lệ cấp vốn là dương, người nắm giữ vị thế mua (người mua hợp đồng) cần phải trả phí cấp vốn cho người nắm giữ vị thế bán (người bán hợp đồng); khi tỷ lệ cấp vốn là âm, người nắm giữ vị thế bán (người bán hợp đồng) cần phải trả phí cấp vốn cho người nắm giữ vị thế mua (người mua hợp đồng).

Xin lưu ý: Phí cấp vốn trên nền tảng AscendEX được thanh toán 8 giờ một lần tại các thời điểm 00:00 UTC, 08:00 UTC và 16:00 UTC. 

Do đó, về mặt lý thuyết, nếu bất kể rủi ro biến động giá, nắm giữ các vị thế token có tỷ lệ cấp vốn luôn ở mức cao, có thể mang lại lợi nhuận cao hơn. Nói cách khác, nếu một token có tỷ lệ cấp vốn cao và duy trì trong thời gian dài, các nhà đầu tư có thể tiếp tục hưởng lợi từ việc nắm giữ token bằng cách tận dụng cơ chế tỷ lệ cấp vốn.

Lấy hợp đồng vĩnh viễn OMI làm ví dụ, tỷ lệ cấp vốn của các hợp đồng vĩnh viễn OMI vẫn dương ở mức cao trong một thời gian dài theo lịch sử tỷ lệ cấp vốn của các hợp đồng vĩnh viễn trên AscendEX, nghĩa là người dùng có thể thu lời từ phí cấp vốn mà chỉ cần nắm giữ vị thế bán OMI.

Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là chiến lược lợi nhuận trên không tính đến rủi ro biến động giá. Về lý thuyết, mặc dù các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ phí cấp vốn mà chỉ cần nắm giữ vị thế bán OMI, nhưng họ sẽ bị lỗ vì nắm giữ vị thế một khi xu hướng thị trường đi ngược lại với kỳ vọng ban đầu, tức là giá OMI phục hồi. Để phòng ngừa rủi ro, nhà đầu tư cần mua lượng OMI tương đương trên thị trường giao ngay hoặc nắm giữ các vị thế mua của tài sản có cùng giá trị trên thị trường ký quỹ.

 

2.     Chiến lược cốt lõi của Kinh doanh Chênh lệch Tỷ lệ Cấp vốn

Để thành thạo kinh doanh chênh lệch tỷ lệ cấp vốn, hai khía cạnh chính mà nhà đầu tư nên quan tâm là:

1)     Lựa chọn token có tỷ lệ cấp vốn cao và duy trì trong thời gian dài

Để kinh doanh chênh lệch tỷ lệ cấp vốn, nhà đầu tư nên chọn token có tỷ lệ cấp vốn cao và duy trì trong thời gian dài.

Xin lưu ý: Trước khi triển khai chiến lược kinh doanh chênh lệch tỷ lệ cấp vốn, bạn có thể tham khảo cập nhật mới nhất dữ liệu lịch sử liên quan đến tỷ lệ cấp vốn của tất cả các token hợp đồng trên AscendEX.

2)     Phòng ngừa rủi ro biến động giá bằng cách nắm giữ các vị thế trái ngược trên thị trường giao ngay/ký quỹ

Để giảm rủi ro biến động giá, khi áp dụng chiến lược chênh lệch tỷ lệ cấp vốn cho giao dịch hợp đồng vĩnh viễn, người dùng cần nắm giữ các vị thế trái ngược có cùng giá trị trên thị trường giao ngay hoặc ký quỹ để phòng ngừa rủi ro giao dịch, từ đó thu được lợi nhuận dài hạn.

 

3.     Các bước Kinh doanh Chênh lệch Tỷ lệ Cấp vốn

Tóm tắt là, người dùng nên giữ một vị thế trong giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và một vị thế trái ngược có cùng giá trị trong giao dịch giao ngay/ký quỹ.

1)Kinh doanh Chênh lệch Tỷ lệ Cấp vốn - Phòng ngừa rủi ro hợp đồng vĩnh viễn/giao ngay 

a. Mua tài sản giao ngay

b. Mở một vị thế bán tài sản có cùng giá trị trên thị trường hợp đồng vĩnh viễn

c. Chọn thời điểm đóng vị thế và bán tài sản giao ngay để thu lợi nhuận 

Lấy hợp đồng vĩnh viễn OMI làm ví dụ, giả sử tỷ lệ cấp vốn của OMI là 0.422% và dự kiến ​​sẽ tăng lên 0.566%. Người dùng A mua OMI trị giá 10,000 USDT trong giao dịch giao ngay, và đồng thời mở một vị thế bán OMI với cùng giá trị trong giao dịch hợp đồng vĩnh viễn. Trong khoảng thời gian cấp vốn tiếp theo, người dùng dự kiến ​​sẽ thu được 10,000 USDT*0.556%=55.6 USDT. Giả sử tỷ lệ cấp vốn sẽ duy trì ở mức này trong một tuần, nghĩa là người dùng sẽ thu được 55.6*3*7=1167.6 USDT từ việc nắm giữ vị thế trong một tuần. (Xin lưu ý: Để dễ hiểu, ví dụ này không tính đến những thay đổi giá trị vị thế phát sinh từ các hành động giá trong thời gian nắm giữ.) 

Xin lưu ý: Phòng ngừa rủi ro chỉ có tác dụng khi các vị thế giao ngay và hợp đồng có giá trị bằng nhau.  

2) Kinh doanh Chênh lệch Tỷ lệ Cấp vốn - Phòng ngừa rủi ro hợp đồng vĩnh viễn/ký quỹ 

Vì giao dịch ký quỹ liên quan đến lãi suất, người dùng cần xem xét các tác động tiềm ẩn của lãi suất trong khi áp dụng chiến lược chênh lệch tỷ lệ cấp vốn.

a.     Khi tỷ lệ cấp vốn là dương và lớn hơn tổng lãi suất và phí giao dịch, bên bán sẽ nhận được phí cấp vốn từ bên mua, tức là mua tài sản trong giao dịch ký quỹ đồng thời mở một vị thế bán tài sản có cùng giá trị trong giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.

b.     Khi tỷ lệ cấp vốn là âm và lớn hơn tổng lãi suất và phí giao dịch, bên mua sẽ nhận được phí cấp vốn từ bên bán, tức là bán tài sản trong giao dịch ký quỹ đồng thời mở một vị thế mua tài sản có cùng giá trị trong giao dịch hợp đồng vĩnh viễn.

Nhìn chung, khi xem xét chi phí giao dịch, chênh lệch giữa tỷ lệ cấp vốn (thả nổi) trong giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và mức phí cố định là chìa khóa quyết định mức độ bạn có thể kinh doanh chênh lệch giá giữa hợp đồng vĩnh viễn và giao dịch ký quỹ giao ngay. Nếu tỷ lệ cấp vốn hợp đồng không thay đổi, để thu lợi nhuận lớn, người dùng cần giảm thiểu mức phí cố định, tức là giảm lãi suất và phí giao dịch. AscendEX áp dụng hệ thống biểu phí theo bậc. Tài khoản có cấp bậc càng cao, mức phí càng giảm. Có thể tham khảo hệ thống biểu phí của AscendEX để xây dựng chiến lược kinh doanh chênh lệch tỷ lệ cấp vốn phù hợp, nhằm thu được lợi nhuận cao hơn.

 

4.     Lưu ý về Kinh doanh Chênh lệch Tỷ lệ Cấp vốn:

1)     Giảm đòn bẩy để tránh thanh lý. Khi giá hợp đồng vĩnh viễn đi đôi với hành động giá giao ngay, thì kinh doanh chênh lệch tỷ lệ cấp vốn có rủi ro thấp hơn hoặc thậm chí không có rủi ro. Tuy nhiên, người dùng vẫn nên đề phòng rủi ro thanh lý do biến động giá lớn.

2)     Nghiên cứu thị trường và lựa chọn token thận trọng. Để kinh doanh chênh lệch tỷ lệ cấp vốn, người dùng cần tự nghiên cứu thị trường đối với tài sản sẽ mua và tỷ lệ cấp vốn của tài sản đó, để chọn token phù hợp có tỷ lệ cấp vốn cao hơn và duy trì trong thời gian dài.

3)     Đầu tư hợp lý để giảm rủi ro giao dịch. Có thể xảy ra trượt giá nếu đầu tư một số tiền lớn vào một token có giá trị vốn hóa thấp với độ sâu thị trường hạn chế.

4)     Không thay đổi tài sản đầu tư và điều chỉnh vị thế thường xuyên. Thường xuyên điều chỉnh vị thế và thay đổi tài sản đầu tư để phòng ngừa rủi ro sẽ khiến lợi nhuận kiếm được không đủ bù đắp chi phí giao dịch.