Người dùng có thể làm theo hai cách dưới đây để xem phần thưởng kiếm được từ Launchpool.

 

Cách Một: Trên Trang Launchpool

1. Truy cập trang web chính thức AscendEX, nhấn vào Finance trên thanh điều hướng của trang chủ, và chọn Launchpool trong danh sách thả xuống.

2. Trên trang Launchpool, nhấn vào dự án bạn đã tham gia.

3. Ở bên phải trang dự án, nhấn vào Launchpool History.

4. Trên trang Launchpool History, bạn có thể xem hồ sơ tham gia của bạn bao gồm các thông tin sau: lịch sử gửi/quy đổi, lịch sử nhận phần thưởng và lịch sử phân phối. Bạn cũng có thể lọc xem thông tin cụ thể bằng cách sử dụng các bộ lọc gửi/quy đổi, dự án token.  

 

Cách Hai: Trên Trang Investment History

1. Truy cập trang web chính thức AscendEX, nhấn vào Orders trên thanh điều hướng của trang chủ, và chọn Investment History trong danh sách thả xuống.

2. Ở bên trái trang Investment History, nhấn vào Launchpool.

3. Trên trang Launchpool, bạn có thể xem hồ sơ tham gia của bạn bao gồm các thông tin sau: lịch sử gửi/quy đổi, lịch sử nhận phần thưởng và lịch sử phân phối. Bạn cũng có thể lọc xem thông tin cụ thể bằng cách sử dụng các bộ lọc gửi/quy đổi, dự án token.