ผู้ใช้สามารถทำตามสองวิธีต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบรางวัลที่ได้รับจาก Launchpool

 

ตัวเลือกที่หนึ่ง: ในหน้า Launchpool

1. ไปที่เว็บไซต์ทางการของ AscendEX คลิกการเงินบนแถบนำทางในหน้าหลัก จากนั้นเลือก Launchpool ในแถบเมนู

2. ในหน้า Launchpool คลิกโครงการที่คุณเข้าร่วม

3. คลิกประวัติ Launchpool ที่ด้านขวาของหน้าโครงการ

4. ในหน้าประวัติ Launchpool คุณสามารถตรวจสอบบันทึกการเข้าร่วมของคุณและข้อมูลต่อไปนี้: ประวัติการฝาก/ถอน ประวัติการขอรับรางวัล และประวัติการแจกจ่าย คุณยังสามารถดูข้อมูลเฉพาะได้โดยใช้ตัวกรองการฝาก/ถอน โครงการ และโทเคน 

 

ตัวเลือกที่สอง: ในหน้าประวัติการลงทุน

1.ไปที่เว็บไซต์ทางการของ AscendEX คลิกคำสั่งซื้อขายบนแถบนำทางในหน้าหลัก จากนั้นเลือกประวัติการลงทุนในแถบเมนู

2. คลิก Launchpool ที่ด้านซ้ายของหน้าประวัติการลงทุน

3. ในหน้า Launchpool คุณสามารถตรวจสอบบันทึกการเข้าร่วมของคุณและข้อมูลต่อไปนี้: ประวัติการฝาก/ถอน ประวัติการขอรับรางวัล และประวัติการแจกจ่าย คุณยังสามารถดูข้อมูลเฉพาะได้โดยใช้ตัวกรองการฝาก/ถอน โครงการ และโทเคน