1.     Mở trang web AscendEX và nhấp vào “Tài chính” ở góc trên bên trái trang chủ. Chọn “Thu nhập AscendEX” trong danh sách thả xuống.

2.     Trên trang “Thu nhập AscendEX”, nhấp vào “Khai thác DeFi” trong “Tất cả Danh mục Đầu tư”.

3.     Vào trang “Khai thác DeFi”, tìm dự án khai thác DeFi mà bạn muốn tham gia trong Danh sách Dự án, sau đó nhấp “Gửi”.

4.     Trên cửa sổ hiện lên, kéo xuống và đọc kỹ các quy tắc gửi/quy đổi của dự án đã chọn, bao gồm ngày gửi, ngày giá trị, ngày thanh toán lãi suất, thời gian quy đổi, token thưởng, số tiền gửi tối thiểu, số tiền quy đổi tối thiểu, cách tính lãi và quy tắc phân phối phần thưởng, và các chi tiết khác.

5.     Nhập số tiền gửi vào cột Số tiền gửi trên đầu trang. Có thể xem số tiền hiện có để gửi ở góc trên bên phải cột. Trực tiếp nhấn nút “Tối đa” để gửi tất cả token hiện có chỉ với một nhấp chuột, hoặc chọn số tiền gửi bằng cách kéo thanh trượt để chọn số lượng. Nhấp vào hộp “Tôi đã đọc và đồng ý với Thỏa thuận Khai thác DeFi của AscendEX” và nhấp “Xác nhận” để gửi tiền và bắt đầu Khai thác DeFi.

6.     Nhấp vào “Vị thế của tôi” ở góc trên bên phải trang “Khai thác DeFi” để xem chi tiết nắm giữ.