1. Truy cập trang web chính thức của AscendEX, nhấp vào mục Tài chính trên thanh điều hướng của trang chủ, sau đó chọn Thu nhập AscendEX.

2. Trên trang Thu nhập AscendEX, nhấp vào Vị thế của tôi. 

3. Trên trang Tài khoản Đầu tư, tìm dự án Khai thác DeFi mà bạn đang tham gia và nhấp vào Quy đổi để yêu cầu quy đổi. 

4. Trong cửa sổ hiện lên, đọc kỹ thông tin quy đổi bao gồm tài sản quy đổi sẽ ghi có vào tài khoản nào, loại hình quy đổi, số tiền quy đổi tối thiểu, thời gian quy đổi và ước tính thời gian hoàn thành. Sau đó, nhập số lượng tài sản bạn muốn quy đổi hoặc bạn có thể nhấp vào Tất cả để quy đổi tất cả tài sản. Cuối cùng, nhấp vào Xác nhận để hoàn tất quy đổi.

5. Bạn có thể kiểm tra quá trình quy đổi trên trang này.