1.     Mở Ứng dụng AscendEX và nhấn “Thu nhập AscendEX” ở giữa trang chủ.

2.     Vào trang “Thu nhập AscendEX”, nhấn vào “Khai thác DeFi”.

3.     Trên trang “Khai thác DeFi”, tìm và nhấn vào dự án khai thác DeFi mà bạn muốn tham gia trong Danh sách Dự án.

4.     Vào trang chi tiết dự án, kéo xuống và đọc kỹ các quy tắc gửi/quy đổi của dự án đã chọn và các quy tắc khác, bao gồm ngày gửi, ngày giá trị, ngày thanh toán lãi suất, thời gian quy đổi, token thưởng, số tiền gửi tối thiểu, số tiền quy đổi tối thiểu, cách tính lãi và quy tắc phân phối phần thưởng, và các chi tiết khác.

5.     Nhập số tiền gửi vào mục Số tiền Gửi ở đầu trang chi tiết. Có thể xem số tiền hiện có để gửi ở góc trên bên phải cột. Trực tiếp nhấn nút “Tối đa” để gửi tất cả token hiện có chỉ với một chạm, hoặc chọn số tiền gửi bằng cách kéo thanh trượt để chọn số lượng. Nhấn vào hộp “Tôi đã đọc và đồng ý với Thỏa thuận Khai thác DeFi của AscendEX” và nhấn “Xác nhận” để gửi tiền và bắt đầu Khai thác DeFi.

6.     Sau khi gửi, nhấn vào biểu tượng tệp ở góc trên bên phải trang “Khai thác DeFi” để xem chi tiết nắm giữ.