1. Kiểm tra trên trang “Khai thác DeFi”

1)     Mở Ứng dụng AscendEX và nhấn vào “Thu nhập AscendEX” ở giữa trang chủ.

2)     Nhấn nút “Khai thác DeFi” trên trang “Thu nhập AscendEX”.

3)    Trên trang “Khai thác DeFi”, nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải.

4)     Vào trang “Lịch sử Đầu tư”, nhấn vào “Lịch sử Phần thưởng” để xem lợi nhuận thu được từ khai thác DeFi. Bạn cũng có thể sử dụng các lựa chọn lọc như loại token, chế độ phần thưởng và ngày tháng để xem chi tiết.

2.     Kiểm tra trên trang “Lịch sử Đầu tư”

1)     Mở Ứng dụng AscendEX và nhấn vào “Ví tiền” ở góc dưới bên phải trang chủ.

2)    Nhấn nút “Thu nhập AscendEX” trên trang “Ví tiền”.

3)    Vào trang “Lịch sử Đầu tư”, nhấn vào “Lịch sử Phần thưởng”

4)    Trên trang “Lịch sử Phần thưởng”, bạn có thể xem lợi nhuận thu được từ khai thác DeFi. Bạn cũng có thể sử dụng các lựa chọn lọc như loại token, chế độ phần thưởng và ngày tháng để xem chi tiết.