AscendEX hỗ trợ sử dụng tài sản staking làm tài sản đảm bảo cho giao dịch ký quỹ, giúp người dùng nhân bội lợi nhuận đầu tư. Nền tảng đã hỗ trợ 14 loại tài sản staking và nhiều loại tài sản khác dự kiến sẽ được hỗ trợ trong tương lai. Vui lòng tham khảo các bước sau để xem các loại tài sản staking được AscendEX hỗ trợ làm tài sản đảm bảo cho giao dịch ký quỹ và thông tin chi tiết.

 

Hướng dẫn Kiểm tra

1.     Kiểm tra trên trang Thu nhập AscendEX 

1)     Mở trang web AscendEX và nhấp vào mục “Tài chính” ở góc trên bên trái trang chủ. Chọn “Thu nhập AscendEX” trong danh sách thả xuống

2)     Trên trang “Thu nhập AscendEX”, nhấp vào “Tài sản Đảm bảo cho Giao dịch Ký quỹ” phía trên danh sách các tài sản staking.

3)     Nhấp vào danh sách thả xuống để xem tất cả các loại tài sản staking được hỗ trợ làm tài sản đảm bảo cho giao dịch ký quỹ.

 

2.     Kiểm tra trên trang Staking 

1)     Mở trang web AscendEX và nhấp vào mục “Tài chính” ở góc trên bên trái trang chủ. Chọn “Thu nhập AscendEX” trong danh sách thả xuống

2)     Trên trang “Thu nhập AscendEX”, nhấp vào “Staking”.

3)     Trên trang Staking, nhấp vào “Tài sản Đảm bảo cho Giao dịch Ký quỹ” phía trên danh sách các tài sản staking.

4)     Nhấp vào danh sách thả xuống để xem tất cả các loại tài sản staking được hỗ trợ làm tài sản đảm bảo cho giao dịch ký quỹ.