AscendEX รองรับการใช้สินทรัพย์สเตกกิ้งเป็นหลักประกันในการซื้อขายมาร์จิ้น ช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนได้แบบทวีคูณ แพลตฟอร์มของเรารองรับการใช้สินทรัพย์สเตกกิ้ง 14 รายการเป็นหลักประกันในการซื้อขายมาร์จิ้นและคาดว่าจะเพิ่มสินทรัพย์เพิ่มเติมในอนาคต โปรดดูขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูสินทรัพย์สเตกกิ้งที่ AscendEX รองรับการใช้งานเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายมาร์จิ้นและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการตรวจสอบ

1.     ตรวจสอบในหน้า AscendEX Earn 

1)     เปิดเว็บไซต์ AscendEX และคลิกที่ “การเงิน” ที่มุมซ้ายบนของหน้าแรก เลือก “AscendEX Earn” ในแถบเมนู

2)     ในหน้า “AscendEX Earn” ให้คลิกที่ “หลักประกันสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส” ด้านบนรายการสินทรัพย์สเตกกิ้ง

3)     คลิกที่รายการเพื่อตรวจสอบสินทรัพย์สเตกกิ้งทั้งหมดที่รองรับการใช้งานเป็นหลักประกันการซื้อขายมาร์จิ้น

 

2.     ตรวจสอบในหน้าการสเตกกิ้ง

1)     เปิดเว็บไซต์ AscendEX และคลิกที่ “การเงิน” ที่มุมซ้ายบนของหน้าแรก เลือก “AscendEX Earn” ในแถบเมนู

2)     ในหน้า “AscendEX Earn” ให้คลิกที่ “การสเตกกิ้ง”

3)     ในหน้าการสเตกกิ้งให้คลิกที่ “หลักประกันสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส” ด้านบนรายการสินทรัพย์สเตกกิ้ง

4)    คลิกที่รายการเพื่อตรวจสอบสินทรัพย์สเตกกิ้งทั้งหมดที่รองรับการใช้งานเป็นหลักประกันการซื้อขายมาร์จิ้น