AscendEX รองรับการใช้สินทรัพย์สเตกกิ้งเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่สเตกกิ้งไว้ไปยังบัญชีฟิวเจอร์สเพื่อซื้อขายฟิวเจอร์สได้ โดยก่อนทำการซื้อขายฟิวเจอร์ส ผู้ใช้จำเป็นต้องโอนสินทรัพย์สเตกกิ้งจากบัญชีการลงทุนไปยังบัญชีฟิวเจอร์สก่อน โปรดดูขั้นตอนโดยละเอียดด้านล่าง

 

หากคุณเคยซื้อขายฟิวเจอร์สแล้ว คุณสามารถดำเนินการตามสองวิธีต่อไปนี้เพื่อโอนสินทรัพย์ของคุณ หากคุณเปิดใช้งานการซื้อขายฟิวเจอร์สครั้งแรก โปรดทำตามขั้นตามในวิธีที่สองเพื่อโอนสินทรัพย์ของคุณ 

 

1.โอนจากบัญชีการลงทุน

1)      เปิดเว็บไซต์ AscendEX คลิกที่ "การเงิน" ที่มุมซ้ายบนของหน้าแรกและเลือก "AscendEX Earn" ในแถบเมนู

2)      ในหน้า “AscendEX Earn” คลิก “สถานะของฉัน”.

3)      เข้าสู่หน้า "บัญชีการลงทุน" ดูรายการโครงการเพื่อค้นหาสินทรัพย์สเตกกิ้งที่ต้องการและคลิกที่ "โอน"

4)      เมื่อเข้าสู่หน้าการโอน ให้เลือกทิศทางการโอนจาก “การลงทุน” ไป “ฟิวเจอร์ส” และคลิกปุ่มแถบรายการทางด้านขวาของช่องโทเคนเพื่อเลือกสินทรัพย์สเตกกิ้งที่ต้องการโอน (หมายเหตุ: สินทรัพย์สเตกกิ้งจะแสดงในลักษณะ “โทเคน-S” ในบัญชีของคุณ เช่น “BTC-S”) ก่อนระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน คุณสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของโทเคนต้องการโอนได้ และยังสามารถคลิก "ทั้งหมด" ที่ด้านขวาเพื่อโอนสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดในคลิกเดียว คลิก “ยืนยัน” เพื่อทำการโอนให้เสร็จสมบูรณ์

5)      ตรวจสอบประวัติการโอนล่าสุดของคุณ เพื่อยืนยันว่าสินทรัพย์ที่คุณโอนได้เข้าสู่บัญชีของคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มซื้อขายฟิวเจอร์สด้วยสินทรัพย์สเตกกิ้งที่โอนเข้ามาได้ทันที โดยทำการซื้อขายผ่านหน้าซื้อขายฟิวเจอร์ส โปรดอ่าน วิธีเริ่มซื้อขายฟิวเจอร์สบน AscendEX (PC) เพื่อเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายฟิวเจอร์ส 

 

2.โอนผ่านหน้าซื้อขายฟิวเจอร์ส

1)      เปิดเว็บไซต์ของ AscendEX คลิก "ฟิวเจอร์ส" ที่มุมซ้ายบนของหน้าแรกและเลือก "ซื้อขายฟิวเจอร์ส" ในแถบเมนู (ใช้หน้าการซื้อขายฟิวเจอร์สแบบมาตรฐานเป็นตัวอย่าง) 

2)      ในหน้าซื้อขายฟิวเจอร์ส คลิก “โอน” ที่มุมขวาบนของในแถบบัญชีฟิวเจอร์ส

3)      ในหน้าต่างป๊อปอัป ให้เลือกทิศทางการโอนจาก “การลงทุน” ไป “ฟิวเจอร์ส” และคลิกปุ่มแถบรายการทางด้านขวาของช่องโทเคนเพื่อเลือกสินทรัพย์สเตกกิ้งที่ต้องการโอน (หมายเหตุ: สินทรัพย์สเตกกิ้งจะแสดงในลักษณะ “โทเคน-S” ในบัญชีของคุณ เช่น “BTC-S”) ก่อนระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน คุณสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของโทเคนต้องการโอนได้ และยังสามารถคลิก "ทั้งหมด" ที่ด้านขวาเพื่อโอนสินทรัพย์ที่มีอยู่ทั้งหมดในคลิกเดียว คลิก “ยืนยัน” เพื่อทำการโอนให้เสร็จสมบูรณ์

4)      ตรวจสอบประวัติการโอนล่าสุดของคุณ เพื่อยืนยันว่าสินทรัพย์ที่คุณโอนได้เข้าสู่บัญชีของคุณแล้ว คุณสามารถเข้าสู่หน้าซื้อขายฟิวเจอร์สเพื่อเริ่มซื้อขายฟิวเจอร์สด้วยสินทรัพย์สเตกกิ้งที่โอนเข้ามาได้ทันที โปรดอ่าน วิธีเริ่มซื้อขายฟิวเจอร์สบน AscendEX (PC) เพื่อเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายฟิวเจอร์ส