AscendEX hỗ trợ sử dụng tài sản staking làm tài sản đảm bảo cho giao dịch ký quỹ, nghĩa là người dùng có thể chuyển tài sản số staking sang tài khoản ký quỹ để giao dịch ký quỹ. Trước khi tham gia giao dịch ký quỹ, người dùng cần chuyển tài sản staking từ tài khoản đầu tư sang tài khoản ký quỹ. Vui lòng xem các bước chi tiết dưới đây.

 

1.Chuyển từ Investment Account

1)    Mở App AscendEX và nhấn vào “Wallet” ở góc dưới bên phải trang chủ.

2)    Vào trang wallet, nhấn vào “Investment Account.

3)    Trên trang “Investment Account”, xem danh sách dự án để tìm tài sản staking muốn chuyển.

4)    Nhấn để vào trang chi tiết của tài sản đã chọn, nhấn vào “Transfer” ở dưới cuối trang.

5)    Vào trang chuyển tiền, chọn hướng chuyển tiền – từ “Investment” đến “Margin”, và nhấp vào nút thả xuống ở bên phải mục token để chọn tài sản staking muốn chuyển, sau đó nhập số tiền chuyển (Xin lưu ý: tài sản staking sẽ được hiển thị dạng “Token-S” trong tài khoản của bạn, ví dụ như “BTC-S”.). Bạn cũng có thể xem số tiền hiện có để chuyển với token đã chọn và nhấp “All” ở bên phải để chuyển tất cả tài sản hiện có bằng một nhấp chuột. Nhấp “Confirm” để hoàn tất.

6)    Nhấn vào “Transfer History” ở góc trên bên phải trang này để xác nhận tài sản bạn chuyển đã được ghi có. Bạn có thể trực tiếp chuyển đến giao diện margin trading để bắt đầu giao dịch ký quỹ với các tài sản staking đã chuyển. Vui lòng xem Cách bắt đầu giao dịch ký quỹ trên AscendEX (APP) để biết thêm chi tiết về giao dịch ký quỹ.

 

2.Chuyển từ Giao diện Margin Trading

1)     Mở App AscendEX và nhấn “Trade” ở dưới cuối trang chủ.

2)     Vào giao diện trading, nhấn vào “Margin Trading” trong danh sách thả xuống của mục cushion rate.

3)     Trong cửa sổ hiện lên, nhấn vào “Transfer” ở góc dưới bên phải trang này.

4)     Vào trang chuyển tiền, chọn hướng chuyển tiền – từ “Investment” đến “Margin”, và nhấp vào nút thả xuống ở bên phải mục token để chọn tài sản staking muốn chuyển, sau đó nhập số tiền chuyển (Xin lưu ý: tài sản staking sẽ được hiển thị dạng “Token-S” trong tài khoản của bạn, ví dụ như “BTC-S”.). Bạn cũng có thể xem số tiền hiện có để chuyển với token đã chọn và nhấp “All” ở bên phải để chuyển tất cả tài sản hiện có bằng một nhấp chuột. Nhấp “Confirm” để hoàn tất.

5)    Nhấn vào “Transfer History” ở góc trên bên phải trang này để xác nhận tài sản bạn chuyển đã được ghi có. Bạn có thể trực tiếp chuyển đến giao diện margin trading để bắt đầu giao dịch ký quỹ với các tài sản staking đã chuyển. Vui lòng xem Cách bắt đầu giao dịch ký quỹ trên AscendEX (APP) để biết thêm chi tiết về giao dịch ký quỹ.