AscendEX hỗ trợ sử dụng tài sản staking làm tài sản đảm bảo cho giao dịch ký quỹ, giúp người dùng nhân bội lợi nhuận đầu tư. Nền tảng đã hỗ trợ 14 loại tài sản staking và nhiều loại tài sản khác dự kiến sẽ được hỗ trợ trong tương lai. Vui lòng tham khảo các bước sau để xem các loại tài sản staking được AscendEX hỗ trợ làm tài sản đảm bảo cho giao dịch ký quỹ và thông tin chi tiết.

 

Hướng dẫn Kiểm tra 

1)     Mở Ứng dụng AscendEX và nhấn vào “Thu nhập AscendEX” ở giữa trang chủ.

2)     Vào trang “Thu nhập AscendEX”, nhấn vào “Staking”.

3)     Trên trang “Staking”, nhấn vào biểu tượng bộ lọc ở góc trên bên phải của danh sách tài sản staking.

4)     Trên cửa sổ hiện lên, nhấn vào “Loại hình” và chọn “Giao dịch Ký quỹ”, và nhấn nút “Xác nhận” sau khi xem xếp hạng “Ước tính APR” (Lãi suất phần trăm hàng năm) và loại hình “APR” theo ý bạn.

5)     Nhấp vào “Tài sản Đảm bảo cho Giao dịch Ký quỹ” để xem tất cả các loại tài sản staking được hỗ trợ làm tài sản đảm bảo cho giao dịch ký quỹ.