Bố cục Chức năng

 

Mô tả các Chức năng trên Trang

1.Khu vực Thanh Hạng mục: Trong phần này bạn có thể xem giá cả, khối lượng, v.v của các cặp giao dịch khác nhau. Bạn cũng có thể thiết lập lại bố cục tổng thể cho trang giao dịch ký quỹ theo sở thích bố cục và thói quen giao dịch của bạn bằng cách nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở phía bên phải của phần này.

2.Khu vực Biểu đồ Hình nến: Trong phần này bạn có thể xem giá thị trường mới nhất, xu hướng thị trường và lịch sử biến động giá. Phần này có cung cấp các công cụ phân tích thị trường chuyên dụng bao gồm các chiến lược phân tích thị trường phổ biến của những nhà giao dịch chuyên nghiệp, hỗ trợ người dùng phân tích và phán đoán xu hướng thị trường để thu lợi nhuận.

3.Khu vực Sổ lệnh: Trong phần này bạn có thể xem thông tin các lệnh mua và bán hiện có trên thị trường, bao gồm giá cả, khối lượng và tổng số tiền. Bạn có thể tận dụng sổ lệnh để phân tích động thái thị trường và dự đoán xu hướng thị trường. Có các chế độ xem khác nhau: chỉ xem lệnh mua, chỉ xem lệnh bán, hoặc là cả lệnh mua & bán.

4.Khu vực Thông tin Giao dịch: Trong phần này bạn có thể xem lịch sử giao dịch của các cặp giao dịch cụ thể, bao gồm giá cả, khối lượng và thời gian.

5.Khu vực Vị thế: Trong phần này bạn có thể xem tất cả chi tiết vị thế của tài khoản ký quỹ với thông tin bao gồm mã giao dịch, chiều hướng, giá khớp lệnh trung bình hoặc giá đặt lệnh, khối lượng khớp lệnh hoặc khối lượng đặt lệnh, chi phí, giá trị ẩn,v.v. Bạn có thể chuyển giữa các mục để xem các lệnh đang mở, lịch sử đặt lệnh và quản lý tài sản.

6.Khu vực Đặt lệnh: Trong phần này bạn có thể mua và bán tài sản ký quỹ và cài đặt loại hình lệnh.

7.Khu vực Tài khoản Ký quỹ: Trong phần này bạn có thể xem tổng tài sản, tài sản ròng, ký quỹ ban đầu, ký quỹ tối thiểu, đòn bẩy, hệ số giảm chấn và số lượng thẻ tích điểm trong tài khoản ký quỹ của bạn. Ngoài ra, bạn có thể nhấn nút “Mua Thẻ Tích điểm” ở dưới cuối phần này nếu muốn được chiết khấu lãi suất khi giao dịch ký quỹ.  

8.Khu vực Thông tin Vay Ký quỹ: Trong phần này bạn có thể xem các loại tài sản vay và lãi phải trả của tài khoản ký quỹ. Bạn có thể nhấp vào “Chuyển tiền” và “Nạp tiền” để thực hiện chuyển khoản hoặc nạp tiền giữa các tài khoản khác nhau.