Bố cục Chức năng

 

Mô tả các Chức năng trên Trang

1.     Khu vực các Cặp Giao dịch Ký quỹ: Trong phần này, bạn có thể xem tất cả các loại tài sản hỗ trợ giao dịch ký quỹ trên nền tảng bằng cách kéo danh sách thả xuống. Bạn có thể nhấp vào các “ngôi sao” nằm trước các cặp giao dịch để thêm vào danh sách tài sản ưa thích của riêng bạn, để có thể duyệt nhanh các xu hướng thị trường của tài sản ưa thích. Ngoài ra, bạn có thể nhập mã giao dịch vào thanh tìm kiếm để xem hành động giá.

2.     Khu vực Tài khoản Ký quỹ: Trong phần này bạn có thể xem tổng tài sản, tài sản ròng, ký quỹ ban đầu, ký quỹ tối thiểu, đòn bẩy, hệ số giảm chấn và số lượng thẻ tích điểm trong tài khoản ký quỹ của bạn. Bạn có thể nhấn nút “Chuyển tiền” để thực hiện chuyển tài sản theo thời gian thực giữa các tài khoản tiền mặt, ký quỹ, đầu tư và tương lai. Ngoài ra, bạn có thể nhấn nút “Mua Thẻ Tích điểm” ở dưới cuối phần này nếu muốn được chiết khấu lãi suất khi giao dịch ký quỹ.

3.     Khu vực Biểu đồ Hình nến: Trong phần này bạn có thể xem giá thị trường mới nhất, xu hướng thị trường và lịch sử biến động giá của các token mà bạn đang giao dịch ký quỹ.

4.     Khu vực Đặt lệnh: Trong phần này bạn có thể mua và bán tài sản ký quỹ và cài đặt loại hình lệnh.

5.     Khu vực Sổ lệnh: Trong phần này bạn có thể xem thông tin các lệnh mua và bán hiện có trên thị trường, bao gồm giá cả, khối lượng và tổng số tiền. Bạn có thể tận dụng sổ lệnh để phân tích động thái thị trường và dự đoán xu hướng thị trường. Có các chế độ xem khác nhau: chỉ xem lệnh mua, chỉ xem lệnh bán, hoặc là cả lệnh mua & bán.

6.     Khu vực Thông tin Giao dịch: Trong phần này bạn có thể xem lịch sử giao dịch của các cặp giao dịch cụ thể, bao gồm giá cả, khối lượng và thời gian khớp lệnh.

7.     Khu vực Vị thế: Trong phần này bạn có thể xem tất cả thông tin chi tiết về vị thế của tài khoản ký quỹ, bao gồm mã giao dịch, chiều hướng, giá khớp lệnh trung bình hoặc giá đặt lệnh, khối lượng khớp lệnh hoặc khối lượng đặt lệnh, chi phí và giá trị ẩn,v.v. Bạn có thể chuyển giữa các mục để xem các lệnh đang mở, lịch sử đặt lệnh và quản lý tài sản.