1.     Sử dụng Ký quỹ Hợp lý

Giao dịch ký quỹ tăng mức độ rủi ro đồng thời nhân bội lợi nhuận tiềm năng. Mức đòn bẩy càng cao thì mức độ rủi ro và tỷ suất lợi nhuận càng cao. Do đó, việc sử dụng ký quỹ hợp lý có thể giúp giảm thiểu rủi ro bị thanh lý một cách hiệu quả. Ví dụ như giao dịch ký quỹ BTC/USDT, người dùng có thể giao dịch cặp BTC/USDT với mức đòn bẩy tối đa lên đến x25 lần. Tuy nhiên, trước khi vay, bạn nên điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy theo mức độ rủi ro mà bạn có thể chịu được. 

Người dùng không cần đăng ký vay trước khi tham gia giao dịch ký quỹ trên AscendEX. Nền tảng sẽ tự động tính toán số tiền người dùng được phép vay, dựa trên số dư ký quỹ trong tài khoản ký quỹ của họ và mức đòn bẩy tối đa của giao dịch ký quỹ. Cụ thể là, bạn có thể kiểm soát tỷ lệ đòn bẩy bằng cách điều chỉnh số tiền vay. Ví dụ, nếu bạn chuyển 1 BTC vào tài khoản ký quỹ của bạn. Dựa trên mức đòn bẩy tối đa của BTC (x25), bạn được phép giao dịch tối đa 25 BTC. Bạn cũng có thể chọn giao dịch 5 BTC với mức đòn bẩy x5. 

Lưu ý: Các token khác nhau có mức đòn bẩy tối đa khác nhau. Bạn có thể xem chi tiết trên trang Tỷ lệ Lãi suất.

 

2.     Giao dịch với Quy mô Vị thế Nhỏ

Giao dịch với quy mô vị thế nhỏ có nghĩa là quy mô giao dịch chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong số dư tài khoản. Quy mô giao dịch nhỏ giúp đảm bảo khoản ký quỹ duy trì thích hợp cho các nhà giao dịch ký quỹ, cho phép kiểm soát rủi ro khi gặp biến động thị trường.

 

3.     Thiết lập Chức năng Cắt lỗ

Khi thị trường thay đổi nhanh, cần sử dụng chức năng cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro thanh lý. Đặt trước một lệnh cắt lỗ có thể giúp các nhà giao dịch hạn chế và kiểm soát khả năng thua lỗ một cách hiệu quả, vì có thể họ sẽ không phản ứng kịp khi thị trường đảo chiều đột ngột. Chức năng cắt lỗ không chỉ giúp các nhà giao dịch chốt lời mà còn giúp kiểm soát các khoản thua lỗ trong phạm vi dự kiến.

 

4.     Giảm Quy mô Giao dịch hoặc Đóng Vị thế

Hệ số giảm chấn của tài khoản ký quỹ = tài sản ròng/ký quỹ duy trì. Hệ số giảm chấn của tài khoản ký quỹ càng cao, thì rủi ro đối với tài khoản càng thấp và ngược lại. Khi hệ số giảm chấn hạ xuống mức 1.2, người dùng sẽ nhận được email cảnh báo thanh lý bắt buộc; khi hệ số giảm chấn hạ xuống mức 1, vị thế của người dùng sẽ bị đóng một phần hoặc toàn bộ. Người dùng nên theo dõi chặt chẽ sự thay đổi hệ số giảm chấn. Và khi hệ số giảm chấn hạ xuống, người dùng nên giảm quy mô giao dịch hoặc đóng các vị thế để giảm nguy cơ bị thanh lý.

 

5.     Giữ mức Ký quỹ Phù hợp trong Tài khoản

Chú ý theo dõi các biến động của thị trường, hệ số giảm chấn, và ký quỹ duy trì của tài khoản, cũng như giữ mức tài sản ký quỹ phù hợp trong tài khoản ký quỹ có thể giảm thiểu rủi ro bị thanh lý một cách hiệu quả.