1.     การใช้มาร์จิ้นอย่างเหมาะสม

การซื้อขายด้วยมาร์จิ้นเพิ่มความเสี่ยงและทวีคูณเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น ยิ่งระดับของเลเวอเรจสูงเท่าไร ระดับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนก็จะยิ่งสูงขึ้น ดังนั้นการใช้มาร์จิ้นอย่างเหมาะสมสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะถูกชำระบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การซื้อขายมาร์จิ้น BTC/USDT ผู้ใช้สามารถซื้อขายคู่ BTC/USDT ด้วยเลเวอเรจสูงสุด 25x อย่างไรก็ตาม พวกเขาควรปรับอัตราส่วนเลเวอเรจตามความเสี่ยงที่สามารถรับได้ก่อนทำการกู้ยืม 

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทำการยื่นขอกู้ยืมก่อนซื้อขายมาร์จิ้นบน AscendEX แพลตฟอร์มจะคำนวณจำนวนเงินกู้ที่อนุญาตสำหรับผู้ใช้ตามยอดมาร์จิ้นในบัญชีมาร์จิ้นและเลเวอเรจสูงสุดของการซื้อขายมาร์จิ้นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถควบคุมอัตราส่วนเลเวอเรจโดยการปรับจำนวนเงินกู้ยืม ตัวอย่างเช่น หากคุณโอน 1 BTC ไปยังบัญชีมาร์จิ้นของคุณ ตามค่าเลเวอเรจสูงสุดของ BTC (25x) คุณได้รับอนุญาตให้ซื้อขายได้สูงสุด 25 BTC โดยคุณยังสามารถเลือกซื้อขาย 5 BTC ด้วยเลเวอเรจ 5 เท่า

โปรดทราบ: เลเวอเรจสูงสุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโทเคนที่คุณซื้อขาย สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้า อัตราดอกเบี้ย

 

2.     การซื้อขายด้วยสถานะขนาดเล็ก

การซื้อขายด้วยสถานะขนาดเล็ก หมายถึง ขนาดของการซื้อขายคิดเป็นสัดส่วนเล็กน้อยของยอดคงเหลือในบัญชี ขนาดการซื้อขายที่เล็กช่วยให้มีมาร์จิ้นขั้นต่ำเพียงพอสำหรับผู้เทรดมาร์จิ้น ทำให้พวกเขาสามารถควบคุมความเสี่ยงเมื่อเผชิญกับความผันผวนของตลาด

 

3.     การตั้งค่าฟังก์ชันหยุดการขาดทุน

เนื่องจากตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันหยุดการขาดทุนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกชำระบัญชี การตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนล่วงหน้าสามารถช่วยผู้เทรดจำกัดและควบคุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะพวกเขาอาจไม่สามารถตอบสนองในเวลาที่เหมาะสมเมื่อตลาดพลิกผันอย่างกะทันหัน ฟังก์ชันหยุดการขาดทุนไม่เพียงแค่ช่วยให้ผู้เทรดล็อกกำไร แต่ยังควบคุมการขาดทุนให้อยู่ภายในช่วงที่กำหนดไว้

 

4.     การลดขนาดการซื้อขายหรือการปิดสถานะ

อัตรา Cushion ของบัญชีมาร์จิ้น = สินทรัพย์สุทธิ/มาร์จิ้นขั้นต่ำ ยิ่งอัตรา Cushion ของบัญชีมาร์จิ้นสูงขึ้น ความเสี่ยงต่อบัญชีก็จะยิ่งต่ำลง และในทางกลับกัน เมื่ออัตรา Cushion ไปถึง 1.2 ผู้ใช้จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับการบังคับชำระบัญชี เมื่ออัตรา Cushion ถึง 1 สถานะของผู้ใช้จะถูกปิดทั้งหมดหรือถูกปิดบางส่วน ผู้ใช้ควรจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของอัตรา Cushion อย่างระมัดระวัง และผู้ใช้ควรลดขนาดการซื้อขายหรือปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกชำระบัญชีเมื่ออัตรา Cushion ลดลง

 

5.     รักษามาร์จิ้นในบัญชีของคุณให้เพียงพอ

การให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด อัตรา Cushion และมาร์จิ้นขั้นต่ำของบัญชี ตลอดจนการรักษาหลักประกันมาร์จิ้นให้เพียงพอในบัญชีมาร์จิ้นสามารถลดความเสี่ยงที่จะถูกชำระบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ