Lệnh dừng giới hạn là gì? 

Lệnh dừng giới hạn kết hợp các đặc điểm của lệnh dừng và lệnh giới hạn. Lệnh dừng giới hạn sẽ được thực hiện khi giá thị trường đạt đến một mức giá dừng nhất định. Khi đạt đến mức giá dừng, lệnh dừng giới hạn sẽ trở thành lệnh giới hạn mua hoặc bán tại mức giá giới hạn hoặc mức giá tốt hơn. 

Nói một cách đơn giản, lệnh dừng giới hạn là một giao dịch có điều kiện trong khoảng thời gian nhất định dựa trên một lệnh dừng, lệnh này sẽ chỉ được thực hiện khi đạt đến mức giá giới hạn đã định trước.

 

Ví dụ thực tế về Lệnh dừng giới hạn:

Ví dụ: giả sử bạn đã mua BTC với giá 10.000 USDT. Để hạn chế rủi ro, bạn muốn bán ra khi bắt đầu xuất hiện xu hướng đi xuống nghiêm trọng. Bạn đặt một lệnh dừng giới hạn để bán với giá dừng (hoặc giá kích hoạt) là $9.800 và giá giới hạn là $9.700. Nếu giá BTC giảm xuống mức giá dừng là $9.800, lệnh này sẽ được kích hoạt và trở thành lệnh giới hạn. Chỉ cần lệnh này không thể khớp tại mức giá cao hơn $9.700 (giá giới hạn), thì giao dịch sẽ không được thực hiện.

 

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm chính của lệnh dừng giới hạn là nhà giao dịch có thể kiểm soát chính xác điều kiện khớp lệnh. Sau khi đã kích hoạt, lệnh sẽ không được thực hiện nếu không thể khớp tại mức giá giới hạn. 

Nhược điểm là không đảm bảo giao dịch sẽ được thực hiện nếu không đạt mức giá dừng trong thời gian chỉ định do thị trường thay đổi nhanh.

 

So sánh các điểm tương đồng và khác biệt với Lệnh dừng thị trường

Các điểm tương đồng:

1.     Cả lệnh dừng giới hạn và lệnh dừng thị trường đều có hai mức giá cơ bản: giá dừng và giá giới hạn.

2.     Cả hai loại lệnh đều có thể giúp nhà giao dịch chốt lời hoặc hạn chế lỗ. 

Các điểm khác biệt:

1.     Lệnh dừng thị trường được thực hiện tại giá thị trường trong khi lệnh dừng giới hạn được thực hiện tại mức giá giới hạn do nhà giao dịch xác định.

2.     Lệnh dừng thị trường đảm bảo thực hiện giao dịch, trong khi lệnh dừng giới hạn đảm bảo giá giao dịch.

Lệnh dừng thị trường có thể đảm bảo mua hoặc bán theo thời gian thực vì lệnh này sẽ được chuyển thành lệnh thị trường sau khi được kích hoạt, nhưng có thể không đạt được mức giá kỳ vọng của nhà giao dịch. Ngược lại, lệnh dừng giới hạn có thể đảm bảo mức giá thực hiện theo ý muốn của nhà giao dịch nhưng không đảm bảo lệnh sẽ được thực hiện.

 

Các yếu tố cần xem xét khi đặt lệnh dừng giới hạn

1.     Sự biến động của tài sản

Để mức chênh lệch giữa giá dừng và giá giới hạn khi đặt lệnh dừng giới hạn để tăng xác suất thực hiện lệnh theo biến động giá tài sản.

2.     Tính thanh khoản của tài sản

Khi thị trường có tính thanh khoản thấp, nhà giao dịch có thể sẽ sử dụng lệnh dừng giới hạn nhiều hơn lệnh dừng thị trường

3.     Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định mức giá dừng.