สต็อปลิมิตออเดอร์คืออะไร 

สต็อปลิมิตออเดอร์รวมคุณสมบัติของสต็อปออเดอร์และลิมิตออเดอร์เข้าด้วยกัน สต็อปลิมิตออเดอร์จะดำเนินการเมื่อถึงราคาสต็อปที่ตั้งไว้ เมื่อถึงราคาสต็อป สต็อปลิมิตออเดอร์จะกลายเป็นลิมิตออเดอร์ที่จะซื้อหรือขายที่ราคาลิมิตหรือราคาที่ดีกว่า

หากอธิบายอย่างง่าย สต็อปลิมิตออเดอร์คือการซื้อขายแบบดั้งเดิมภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดบนพื้นฐานของสต๊อปออเดอร์ ซึ่งธุรกรรมจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงจนเท่ากับราคาลิมิตที่ผู้เทรดกำหนดไว้

 

ตัวอย่างของการใช้งานสต็อปลิมิตออเดอร์:

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้ซื้อ BTC ที่ราคา 10,000 USDT และเพื่อลดความเสี่ยง คุณต้องการขายหากตลาดเริ่มแสดงทิศทางขาลงอย่างรุนแรง คุณสร้างสต็อปลิมิตออเดอร์เพื่อขายด้วยราคาสต็อป (หรือราคาทริกเกอร์) ที่ 9,800 ดอลลาร์ และราคาลิมิตที่ 9,700 ดอลลาร์ หากราคาของ BTC ลดลงไปที่ราคาสต็อปที่ 9,800 ดอลลาร์ คำสั่งจะถูกเปิดใช้งานและเปลี่ยนเป็นลิมิตออเดอร์ ซึ่งตราบใดที่คำสั่งซื้อขายไม่สามารถดำเนินการได้ที่ราคาสูงกว่า 9,700 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาลิมิตที่ตั้งไว้ ก็จะไม่เกิดการซื้อขายขึ้น

 

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดีหลักของสต็อปลิมิตออเดอร์คือผู้เทรดสามารถควบคุมการซื้อขายได้อย่างแม่นยำ โดยหลังจากถึงราคาสต็อป คำสั่งซื้อขายจะไม่สำเร็จหากไม่สามารถจับคู่ที่ราคาลิมิตได้

ข้อเสีย คือ ไม่รับประกันว่าจะมีการดำเนินการตามคำสั่งหากราคาสินทรัพย์ไม่ถึงราคาสต็อปในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เนื่องจากตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

ความเหมือนและความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับสต็อปมาร์เก็ตออเดอร์

สิ่งที่เหมือนกัน:

1.    ทั้งสต็อปลิมิตออเดอร์และสต็อปมาร์เก็ตออเดอร์มีการตั้งค่าราคาพื้นฐานสองแบบ: ราคาสต็อปและราคาทริกเกอร์

2.    คำสั่งทั้งสองประเภทสามารถช่วยให้ผู้เทรดล็อกผลกำไรหรือจำกัดการขาดทุนได้ 

ความแตกต่าง:

1.    สต็อปมาร์เก็ตออเดอร์จะดำเนินการที่ราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ในขณะที่สต็อปลิมิตออเดอร์จะถูกทริกเกอร์ที่ราคาลิมิต ซึ่งกำหนดโดยผู้เทรด

2.     สต็อปมาร์เก็ตออเดอร์รับประกันการดำเนินการซื้อขาย ในขณะที่สต็อปลิมิตออเดอร์รับประกันราคาซื้อขาย

สต็อปมาร์เก็ตออเดอร์สามารถรับประกันการซื้อหรือขายตามเวลาจริง เพราะคำสั่งจะถูกโอนไปเป็นมาร์เก็ตออเดอร์หลังจากเปิดใช้งานแล้ว เพียงแต่ราคาซื้อขายอาจไม่เป็นไปตามราคาที่คาดหวังไว้ ในทางตรงกันข้าม สต็อปลิมิตออเดอร์สามารถรับประกันราคาที่ซื้อขายสำเร็จตามที่ผู้เทรดกำหนดไว้ แต่ไม่รับประกันว่าจะมีการดำเนินการตามคำสั่ง

 

ปัจจัยสำหรับอ้างอิงในการสร้างสต็อปลิมิตออเดอร์ 

1.    ความผันผวนของสินทรัพย์

เมื่อสร้างสต็อปลิมิตออเดอร์ ให้กำหนดช่องว่างระหว่างราคาสต็อปและราคาลิมิต เพื่อเพิ่มโอกาสการดำเนินการของคำสั่ง โดยอิงตามความผันผวนของราคาของสินทรัพย์

2.     สภาพคล่องของสินทรัพย์

ผู้ค้าอาจใช้สต็อปลิมิตออเดอร์ แทนสต็อปมาร์เก็ตออเดอร์เมื่อตลาดมีสภาพคล่องต่ำ

3.    ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อกำหนดราคาสต็อป