AscendEX hỗ trợ sử dụng tài sản staking làm tài sản đảm bảo cho giao dịch ký quỹ, nghĩa là người dùng có thể chuyển tài sản số staking sang tài khoản ký quỹ để giao dịch ký quỹ. Trước khi tham gia giao dịch ký quỹ, người dùng cần chuyển tài sản staking từ tài khoản đầu tư sang tài khoản ký quỹ. Vui lòng xem các bước chi tiết dưới đây.

 

1.Chuyển từ Investment Account

1)      Mở trang web AscendEX, nhấp vào “Finance” ở góc trên bên trái trang chủ và chọn “AscendEX Earn” trong danh sách thả xuống.

2)      Trên trang “AscendEX Earn”, nhấp vào “My Positions”.

3)      Vào trang “Investment Account”, xem danh sách dự án để tìm tài sản staking muốn chuyển và nhấp vào “Transfer”.

4)      Trên trang chuyển tiền, chọn hướng chuyển tiền – từ “Investment” đến “Margin”, và nhấp vào nút thả xuống ở bên phải mục token để chọn tài sản staking muốn chuyển, sau đó nhập số tiền chuyển (Xin lưu ý: tài sản staking sẽ được hiển thị dạng “Token-S” trong tài khoản của bạn, ví dụ như “BTC-S”.). Bạn cũng có thể xem số tiền hiện có để chuyển với token đã chọn và nhấp “All” ở bên phải để chuyển tất cả tài sản hiện có bằng một nhấp chuột. Nhấp “Confirm” để hoàn tất.

5)      Kiểm tra lịch sử chuyển khoản gần đây để xác nhận tài sản bạn chuyển đã được ghi có vào tài khoản của bạn. Bạn có thể trực tiếp chuyển đến giao diện margin trading để bắt đầu giao dịch ký quỹ với các tài sản staking bạn đã chuyển. Vui lòng xem Cách bắt đầu giao dịch ký quỹ trên AscendEX (PC) để biết thêm chi tiết về giao dịch ký quỹ.

 

2.Chuyển từ Giao diện Margin Trading

1)      Mở trang web AscendEX, nhấp vào “Trade” ở góc trên bên trái trang chủ và chọn “Margin Trading” trong danh sách thả xuống (Ví dụ với giao diện margin trading tiêu chuẩn).

2)      Trên giao diện margin trading, nhấp vào “Transfer” ở góc trên bên phải khu vực margin summary.

3)      Trong cửa sổ hiện lên, chọn hướng chuyển tiền – từ “Investment” đến “Margin”, và nhấp vào nút thả xuống ở bên phải mục token để chọn tài sản staking muốn chuyển, sau đó nhập số tiền chuyển (Xin lưu ý: tài sản staking sẽ được hiển thị dạng “Token-S” trong tài khoản của bạn, ví dụ như “BTC-S”.). Bạn cũng có thể xem số tiền hiện có để chuyển với token đã chọn và nhấp “All” ở bên phải để chuyển tất cả tài sản hiện có bằng một nhấp chuột. Nhấp “Confirm” để hoàn tất.

4)      Kiểm tra margin summary để xác nhận tài sản bạn chuyển đã được ghi có. Bạn có thể trực tiếp chuyển đến giao diện margin trading để bắt đầu giao dịch ký quỹ với các tài sản staking đã chuyển. Vui lòng xem Cách bắt đầu giao dịch ký quỹ trên AscendEX (PC) để biết thêm chi tiết về giao dịch ký quỹ.