Token đòn bẩy về cơ bản là một quỹ và mỗi token đòn bẩy tương ứng với một số vị thế hợp đồng vĩnh viễn. Các nhà điều hành quỹ điều chỉnh động các vị thế hợp đồng thông qua cơ chế tái cân bằng nhằm đảm bảo tỷ lệ cố định giữa lợi nhuận hàng ngày của token đòn bẩy và lợi nhuận giao ngay của tài sản cơ sở tương ứng. Do đó, giao dịch token đòn bẩy sẽ phải chịu phí giao dịch, phí cấp vốn, thất thoát chênh lệch giá đặt lệnh, và các chi phí giao dịch khác. Nền tảng cần thu phí quản lý để trang trải các chi phí vận hành này. 

Giao dịch token đòn bẩy có hai loại phí: phí giao dịch phát sinh khi giao dịch token đòn bẩy và phí quản lý để duy trì nắm giữ token đòn bẩy. Vui lòng xem chi tiết dưới đây:

(1)   Phí giao dịch:

Giao dịch Token đòn bẩy về cơ bản là giao dịch giao ngay. Cũng giống như các tiêu chuẩn phí giao dịch giao ngay, phí giao dịch token đòn bẩy là Maker: 0.1000%/Taker: 0.1000%.

(2)   Phí quản lý:

AscendEX sẽ thu phí quản lý đối với việc nắm giữ token đòn bẩy hàng ngày lần lượt vào lúc 0:00, 8:00, và 16:00 giờ UTC. Phí sẽ được tự động khấu trừ vào giá trị tài sản ròng của token đòn bẩy và người dùng không cần phải thanh toán thêm. Không bị thu phí quản lý nếu không nắm giữ bất kỳ khoản nào tại ba mốc thời gian nêu trên. Phí quản lý khác nhau tùy thuộc vào mức đòn bẩy của token đòn bẩy cụ thể.

token đòn bẩy x5: phí quản lý nắm giữ hàng ngày:0.5%, tính phí 8 giờ một lần, 3 lần một ngày, là 0.167% mỗi lần. 

token đòn bẩy x3: phí quản lý nắm giữ hàng ngày:0.3%, tính phí 8 giờ một lần, 3 lần một ngày, là 0.1% mỗi lần.

 

Công bố Rủi ro: Là một công cụ phái sinh tài chính mới nổi, về lý thuyết, token đòn bẩy không có rủi ro thanh lý. Tuy nhiên, khi dự đoán xu hướng không chính xác, sẽ có rủi ro là giá trị tài sản ròng của token đòn bẩy về 0 trong điều kiện thị trường khắc nghiệt. Vui lòng tìm hiểu toàn bộ các quy tắc trước khi tham gia giao dịch token đòn bẩy và hãy thận trọng để tránh rủi ro tiềm ẩn.