โดยพื้นฐานแล้ว โทเคนแบบมีอัตราทดคือกองทุน และโทเคนแบบมีอัตราทดแต่ละตัวจะสัมพันธ์สอดคล้องกันกับสถานะของสัญญาแบบต่อเนื่อง โดยการปรับสถานะสัญญาฟิวเจอร์สแบบไดนามิกผ่าน กลไกการปรับสมดุล ผู้ดำเนินการกองทุนจะคงรักษาตัวคูณคงที่ระหว่างผลตอบแทนรายวันของโทเคนแบบมีอัตราทดและผลตอบแทนแบบทันทีของสินทรัพย์อ้างอิงที่สัมพันธ์สอดคล้องกันนั้นไว้ ด้วยการซื้อขายโทเคนแบบมีอัตราทดจะมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมการระดมทุน ความสูญเสียจากส่วนต่างราคาคำสั่งซื้อขาย และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายอื่น ๆ แพลตฟอร์มจึงจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเหล่านี้ให้

การซื้อขายโทเคนแบบมีอัตราทดนั้นมีค่าธรรมเนียมสองประเภท ได้แก่: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมในขณะที่ซื้อขายโทเคนแบบมีอัตราทดและค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับการคงรักษาการถือครองโทเคนแบบมีอัตราทด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง:

(1)   ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม:

โดยพื้นฐานแล้ว การซื้อขายโทเคนแบบมีอัตราทดก็คือการซื้อขายทันที เช่นเดียวกับมาตรฐานค่าธรรมเนียมการซื้อขายทันที ค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายโทเคนแบบมีอัตราทดคือ Maker: 0.1000%/Taker: 0.1000%

(2)   ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

AscendEX จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกับผู้ใช้สำหรับการถือครองโทเคนแบบมีอัตราทดทุกวัน เวลา 0:00 น. 8:00 น. และ 16:00 น. UTC ตามลำดับ ค่าธรรมเนียมจะถูกหักโดยอัตโนมัติจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของโทเคนแบบมีอัตราทด และผู้ใช้ไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติม ไม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดการหากไม่มีการถือครองเกิดขึ้นในสามช่วงเวลาข้างต้น ค่าธรรมเนียมการจัดการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอัตราทดที่นำมาใช้กับโทเคนแบบมีอัตราทดตัวนั้น ๆ

โทเคนแบบมีอัตราทด 5 เท่า: ค่าธรรมเนียมการจัดการการถือครองต่อวัน:0.5% เรียกเก็บหนึ่งครั้งทุก 8 ชั่วโมง 3 ครั้งต่อวัน และ 0.167% ต่อครั้ง 

โทเคนแบบมีอัตราทด 3 เท่า: ค่าธรรมเนียมการจัดการการถือครองต่อวัน:0.3% เรียกเก็บหนึ่งครั้งทุก 8 ชั่วโมง 3 ครั้งต่อวัน และ 0.1% ต่อครั้ง

 

การเปิดเผยความเสี่ยง: ด้วยเป็นอนุพันธ์ทางการเงินกำเนิดใหม่ ในทางทฤษฎีแล้วจึงไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชีสำหรับโทเคนแบบมีอัตราทด แต่การคาดการณ์แนวโน้มผิด จะมีความเสี่ยงที่มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของโทเคนแบบมีอัตราทดจะเข้าใกล้ 0 ได้ในสภาวะตลาดที่รุนแรง โปรดทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์อย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขายโทเคนแบบมีอัตราทดและระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น