กลไกการปรับสมดุลสำหรับโทเคนแบบมีอัตราทดนั้นเหมาะกับตลาดด้านเดียวมากกว่า วิธีนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายได้จากการซื้อขายด้วยพลังผลลัพธ์ทวี แต่ก็อาจนำไปสู่การสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากในการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของตลาดสองด้านได้ด้วยเช่นกัน

 

พลังผลลัพธ์ทวีและการสูญเสียเงินลงทุน 

โทเคนแบบมีอัตราทดใช้กลไกการปรับสมดุลเพื่อขยายการเปลี่ยนแปลงรายวัน (แทนที่จะเป็น PnL แบบรายปี) ของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น ๆ โดยพื้นฐานแล้ว การปรับสมดุลนั้นเป็นกระบวนการที่เทรดเดอร์ซื้อต่ำและขายสูง เมื่อราคาสินทรัพย์อ้างอิงสูงขึ้น ระดับอัตราทดที่แท้จริงของสถานะของโทเคนแบบมีอัตราทดที่สัมพันธ์สอดคล้องกันนั้นจะต่ำกว่าอัตราทดเป้าหมาย ดังนั้น ผู้ดำเนินการกองทุนจึงจำเป็นต้องซื้อสัญญาในราคาที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มระดับอัตราทด การปรับสมดุลจะทำงานย้อนกลับเมื่อราคาลดลง 

เนื่องจากกลไกดังกล่าว การปรับสมดุลรายวันจะสร้างพลังผลลัพธ์ทวีในตลาดด้านเดียว ในขณะที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงจะแกว่งกลับไปที่ระดับเดิมท่ามกลางความผันผวนของตลาดขนาดใหญ่ นี่จะส่งผลให้มูลค่าสุทธิในบัญชีของผู้ถือโทเคนแบบมีอัตราทดลดลงซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียเงินลงทุน 

ยก BTC3L ของ AscendEX เป็นตัวอย่างเพื่ออธิบายว่าพลังผลลัพธ์ทวีและการสูญเสียเงินลงทุนเกิดขึ้นได้อย่างไร

 

1.     พลังผลลัพธ์ทวีในตลาดด้านเดียว

1)     ตลาดขยับตัวขึ้นไปในทิศทางเดียว 

เวลา

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

ตลาด

100

110

120

BTC spot

+20%

Perp-BTC 3x

+60%

BTC3L

+65.451%

BTC3L:

ราคา BTC สูงขึ้น 10% จาก 100 USDT เป็น 110 USDT ในวันที่ 2 ณ จุดนี้ มูลค่าสุทธิของ BTC3L คือ 100*(1+10%*3)=130 USDT

ราคา BTC สูงขึ้น 9.09% จาก 110 USDT เป็น 120 USDT ในวันที่ 3 ณ จุดนี้ มูลค่าสุทธิของ BTC3L คือ130*(1+9.09%*3)=165.451 USDT

ในการปรับตัวขึ้นของตลาดสองวัน กำไรโดยรวมของ BTC3L คือ(165.451-100)/100*100%=65.451%>60%

ด้วยเหตุนี้ เมื่อตลาดขยับขึ้น โทเคนแบบมีอัตราทดจะสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าสัญญาแบบต่อเนื่องที่มีอัตราทดเท่ากันพร้อมข้อดีต่าง ๆ มากกว่า 

 

2.     ตลาดขยับตัวลงไปในทิศทางเดียว

เวลา

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

ตลาด

100

90

80

BTC spot

-20%

Perp-BTC 3x

-60%

BTC3L

-53.331%

BTC3L:

ราคา BTC ร่วงลง 10% จาก 100 USDT เป็น 90 USDT ในวันที่ 2 ณ จุดนี้ มูลค่าสุทธิของ BTC3L คือ 100*(1-10%*3)=70 USDT

ราคา BTC ตกลง 11.11% จาก 90 USDT เป็น 80 USDT ในวันที่ 3 ณ จุดนี้ มูลค่าสุทธิของ BTC3L คือ 70*(1-11.11%*3)=46.669 USDT

ในการปรับตัวลงของตลาดสองวัน การขาดทุนโดยรวมของ BTC3L คือ(100-46.669)/100*100%=53.331%< 60%

ด้วยเหตุนี้ เมื่อตลาดขยับลง โทเคนแบบมีอัตราทดจะทำให้ขาดทุนน้อยกว่าสัญญาแบบต่อเนื่องที่มีอัตราทดเท่ากันพร้อมข้อดีต่าง ๆ มากกว่า  

โปรดทราบ: เพื่อความสะดวกในการคำนวณและทำความเข้าใจ กรณีข้างต้นจึงไม่ได้นำค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และอัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนที่เกิดขึ้นในการทำธุรกรรมจริงมาพิจารณาด้วย

 

2.     การสูญเสียเงินลงทุนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของตลาดสองด้าน

1)     ตลาดตกลงเร็วหลังฟื้นตัว

เวลา

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

ตลาด

100

110

100

BTC spot

0%

Perp-BTC 3x

0%

BTC3L

-5.451%

BTC3L:

ราคา BTC สูงขึ้น 10% จาก 100 USDT เป็น 110 USDT ในวันที่ 2 ณ จุดนี้ มูลค่าสุทธิของ BTC3L คือ 100*(1+10%*3)=130 USDT

ราคา BTC ตกลง 9.09% จาก 110 USDT เป็น 100 USDT ในวันที่ 3 ณ จุดนี้ มูลค่าสุทธิของ BTC3L คือ 130*(1-9.09%*3)=94.549 USDT

ในการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของตลาดสองวัน การเปลี่ยนแปลงโดยรวมของ BTC3L คือ(94.549-100)/100*100%=-5.451%

 

2)     ตลาดฟื้นตัวเร็วหลังตกลง

เวลา

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

ตลาด

100

90

100

BTC spot

0%

Perp-BTC 3x

0%

BTC3L

-6.667%

BTC3L:

ราคา BTC ลง 10% จาก 100 USDT เป็น 90 USDT ในวันที่ 2 ณ จุดนี้ มูลค่าสุทธิของ BTC3L คือ 100*(1-10%*3)=70 USDT

ราคา BTC สูงขึ้น 11.11% จาก 90 USDT เป็น 100 USDT ในวันที่ 3 ณ จุดนี้ มูลค่าสุทธิของ BTC3L คือ 70*(1+11.11%*3)=93.333 USDT

ในการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของตลาดสองวัน การเปลี่ยนแปลงโดยรวมของ BTC3L คือ(93.333-100)/100*100%=-6.667% 

แม้ว่าราคา BTC จะกลับสู่ระดับเดิมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันของตลาดแบบสองทาง แต่การขาดทุนก็เกิดขึ้นสำหรับมูลค่าสุทธิของโทเคนแบบมีอัตราทด เพราะฉะนั้นจึงควรใช้โทเคนแบบมีอัตราทดเป็นเพียงเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงระยะสั้น ไม่ใช่เป็นการลงทุนระยะยาว 

 

การเปิดเผยความเสี่ยง: ด้วยเป็นอนุพันธ์ทางการเงินกำเนิดใหม่ ในทางทฤษฎีแล้วจึงไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชีสำหรับโทเคนแบบมีอัตราทด แต่การคาดการณ์แนวโน้มผิด จะมีความเสี่ยงที่มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของโทเคนแบบมีอัตราทดจะเข้าใกล้ 0 ได้ในสภาวะตลาดที่รุนแรง โปรดทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์อย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขายโทเคนแบบมีอัตราทดและระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น