1.     Mở trang web AscendEX và nhấn vào “Trade” ở góc trên bên trái trang chủ. Chọn “Convert” trong danh sách thả xuống

2.     Trên trang “Convert”, bạn có thể chọn Bán Token hoặc Mua Token khi nhấn vào mũi tên thả xuống ở bên phải của thanh tác vụ “From” và “To” tương ứng, sau đó nhập số lượng bán. Bạn có thể trực tiếp kiểm tra số lượng hiện có để bán ở góc trên bên phải của thanh tác vụ “From”. Bạn có thể nhấn “MAX” để bán tất cả token hiện có. Sau đó nhấn “Conversion Preview” để kiểm tra kết quả chuyển đổi.

3.     Trên trang thông tin chuyển đổi, kiểm tra chi tiết mua và bán, sau đó nhấn “Confirm”. Xin lưu ý: phải xác nhận thông tin trong thời gian đã định, nếu không báo giá hiện tại sẽ hết hạn.  

4.     Nếu bạn không xác nhận thông tin trong thời gian đã định, có thể nhấn “Refresh” để nhận báo giá mới và xác nhận lại.

5.     Sau khi hoàn tất chuyển đổi, bạn có thể nhấn “Trade” để đến trang giao dịch và bắt đầu giao dịch hoặc nhấn “View Assets” để xem thông tin tài sản hiện tại của bạn. Bạn cũng có thể xem lịch sử chuyển đổi của bạn ở cuối trang này.