Lệnh dừng là gì?

Lệnh dừng hoặc lệnh dừng lỗ là lệnh mua hoặc bán tài sản kỹ thuật số theo giá thị trường khi tài sản đã được giao dịch tại mức giá hoặc vượt qua một mức giá cụ thể (“giá dừng”). Lệnh duy trì hiệu lực cho đến khi người dùng đóng hoặc hủy lệnh. Vì lệnh dừng được thực hiện theo giá thị trường, nên còn được gọi là lệnh dừng thị trường.

 

Lệnh dừng để mua (buy stop) và lệnh dừng để bán (sell stop)

Theo hướng giao dịch, lệnh dừng được chia thành lệnh dừng để mua và lệnh dừng để bán. 

Lệnh dừng để mua có nghĩa là nếu giá thị trường tăng đến hoặc vượt qua một mức giá cụ thể (“giá dừng”), lệnh dừng để mua sẽ được kích hoạt và thực hiện ở mức giá thị trường hiện tại. Nói chung, lệnh dừng để mua được khớp ở mức giá dừng cao hơn giá thị trường hiện tại. 

Lệnh dừng để bán có nghĩa là nếu giá thị trường giảm đến hoặc xuống thấp hơn giá dừng, lệnh dừng để bán sẽ được kích hoạt và thực hiện ở mức giá thị trường hiện tại. Nói chung, lệnh dừng để bán được khớp ở mức giá dừng thấp hơn giá thị trường hiện tại.

 

Ví dụ

Đối với cả lệnh dừng để mua hoặc lệnh dừng để bán, vai trò chủ yếu liên quan đến ba khía cạnh sau:

1.     Lệnh dừng để mua được kích hoạt để ngay lập tức tham gia thị trường đang tăng

Ví dụ, giá thị trường hiện tại của BTC dao động khoảng $10.000. Theo ước tính, một khi BTC vượt ngưỡng quan trọng là $10.000, thì nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng. Do đó, bạn đặt lệnh dừng để mua với giá dừng là $10.100. Khi giá thị trường tăng đến hoặc vượt qua mức $10.100, lệnh dừng để mua sẽ được kích hoạt và thực hiện ở mức giá thị trường hiện tại để phản ứng với thị trường đang tăng. 

2.     Lệnh dừng để bán được kích hoạt để thoát khỏi thị trường đang giảm và tránh bị tổn thất nhiều hơn. 

Ví dụ, giá thị trường tiếp tục giảm sau khi bạn mua 1 BTC tại mức $10.000. Bạn ước tính giá BTC sẽ giảm hơn nữa, vì vậy bạn đặt lệnh dừng để bán với giá dừng là $9.800. Khi giá BTC giảm đến hoặc dưới mức $9.800, lệnh dừng để bán sẽ được kích hoạt và thực hiện ở mức giá thị trường hiện tại để phản ứng với thị trường đang giảm, tránh tổn thất lớn hơn.

3.     Lệnh Dừng được kích hoạt để bảo vệ các vị thế mua/bán khi thị trường đang diễn biến trái với kỳ vọng.

Ví dụ, giá thị trường hiện tại của BTC là $10.000, bạn mở một vị thế bán tại mức $11.000 và bạn có số dư sinh lời trong tài khoản. Tuy nhiên, hiện tại xu hướng thị trường không rõ ràng, nếu thị trường giảm sâu hơn, bạn sẽ tiếp tục kiếm lời; nhưng nếu thị trường đi lên, bạn sẽ mất lợi nhuận hiện có hoặc thậm chí có nguy cơ thua lỗ. Do đó, bạn chọn đặt lệnh dừng lỗ với mức giá dừng là $10.500. Một khi thị trường đạt đến hoặc vượt qua mức $10.500, lệnh dừng để mua sẽ được kích hoạt và thực hiện ở mức giá thị trường hiện tại, điều này tương đương với việc chốt lời và khóa lợi nhuận ngắn hạn. Mặt khác, nếu bạn mở một vị thế mua khi giá BTC đứng ở mức $9.000, bạn cũng có thể sử dụng lệnh dừng để bảo vệ vị thế mua của mình nếu thị trường đảo chiều.

 

Ưu điểm và rủi ro

Ưu điểm: Giống như lệnh thị trường, lệnh dừng có thể đáp ứng nhu cầu thực hiện lệnh ngay lập tức và đạt được kết quả dừng lỗ ngay lập tức.

Rủi ro: giá giao dịch được thực hiện theo giá thị trường, có thể chênh lệch so với mức giá kỳ vọng. Ngoài ra, vì mục tiêu chính là đảm bảo lệnh được thực hiện, nếu đặt mức giá dừng không hợp lý, có khả năng dẫn đến tổn thất không đáng có khi thị trường biến động nhanh, đôi khi phục hồi ngay sau khi giảm mạnh. 

 

Các yếu tố cần xem xét khi đặt lệnh dừng

1.     Nhu cầu giao dịch. Lệnh dừng nói chung thường phù hợp hơn với các nhà đầu tư có chiến lược ngắn hạn và trung hạn, nhưng đối với các nhà đầu tư có chiến lược dài hạn, nên sử dụng thận trọng để tránh tổn thất không đáng có.

2.     Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định các mức giá.