Hệ sinh thái ASD

ASD là một mã thông báo tiện ích chức năng có nguồn gốc từ AscendEX. Chủ sở hữu mã thông báo ASD đủ điều kiện nhận các cấp VIP cao hơn và ít phí giao dịch hơn. ASD có thể được sử dụng trong các sản phẩm đầu tư để nhận phần thưởng hàng ngày, trong Thẻ điểm để nhận lãi ký quỹ chiết khấu 50% và trong Đấu giá AscendEX.
Mua ASD
ASD Staking
UCập nhật vào: --
-- %
Ước tính lợi nhuận hang năm
Nạp ASD
Thẻ tăng đầu từ Lợi nhuận 5x
Quỹ phân phối
-- USDT
Tổng hạn ngạch đầu tư hiệu quả
-- ASD
Nhóm phân phối tăng trong ngày
-- USDT
Ước tính lợi nhuận / 1 triệu ASD
-- USDT
Lợi nhuận trong ngày
-- USDT
Giảm phí
Dựa trên các vị trí ASD của bạn
10
GIẢM %
5,000
ASD
25
GIẢM %
20,000
ASD
40
GIẢM %
100,000
ASD
50
GIẢM %
250,000
ASD
60
GIẢM %
500,000
ASD
70
GIẢM %
1,000,000
ASD
80
GIẢM %
1,500,000
ASD
Tiêu dùng
Thẻ tăng đầu từ ASD
Nhân lợi nhuận đầu tư của bạn với 5 với một thẻ có giá trị trong 10 ngày
Thẻ tăng airdrop
Nhân phần thưởng airdrop của bạn với 3 trong 5 sự kiện airdrop với một thẻ
Thẻ điểm
Chiết khấu 50% cho việc hoàn trả lãi ký quỹ của bạn
Đấu giá AscendEx
Kênh hỗ trợ bán công khai các dự án blockchain được chọn
Phát hành phần bán riêng
ASDP đại diện cho phần đang chờ phát hành của bán riêng ASD. Người dùng có thể chuyển phần bán riêng lẻ ASD sang ASDP để giao dịch. Ngoài ra, người dùng có thể chuyển ASDP đã mua trở lại ASD bán riêng đang chờ phát hành và những ASDP này sẽ bị khóa vĩnh viễn.
ASD hàng ngày được tiêu thụ trên nền tảng sẽ được chia đều thành hai phần. 50% sẽ bị khóa vĩnh viễn và 50% còn lại sẽ được sử dụng để mở khóa bán riêng ASD đang chờ phát hành.
Chuyển sang ASDP
Mua ASDP
ASD đã tiêu thụ
50% mở khóa phần bán riêng
50% khóa vĩnh viễn
Phát hành phần bán riênge
Khóa vĩnh viễn trên chuỗi
Tiêu thụ và phát hành ASD
Không có dữ liệu

Không có dữ liệu

Giảm phát ASD
AscendEX đã hoàn thành việc triển khai giải pháp hợp đồng thông minh mới cho ASD vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. Tổng nguồn cung ASD đã giảm từ 1 tỷ xuống 787.683.613. Dựa trên lượng ASD tiêu thụ hàng ngày, một nửa lượng ASD sẽ bị khóa vĩnh viễn. Do đó, tổng nguồn cung ASD được hiển thị thông qua địa chỉ hợp đồng thông minh sẽ tiếp tục giảm.
Có sẵn
--%
0 ASD
Khóa vĩnh viễn
--%
0 ASD
Đã đặt cọc
--%
0 ASD
Thời hạn khóa cố định
Khối lượng khóa cố định
Lịch sử khóa cố định