Cộng đồng
Customer Support
Trợ giúp

AscendEX Staking

Trải nghiệm đào coin Staking sáng tạo

Sản phẩm đào coin Staking có thể được giao dịch và rút tiền bất cứ lúc nào

Vì sao chọn AscendEX?

Mở khóa nhanh tài sản thế chấp

Lấy lại tài sản thế chấp nhanh hơn để tiến hành giao dịch và chuyển khoản. AscendEX sẽ để chờ sẵn một bể thanh khoản Token nhằm đáp ứng nhu cầu lấy lại ngay tài sản thế chấp người dùng giải chấp. Chức năng “giải chấp nhanh” cho phép người dùng không bị ảnh hưởng bởi thời gian giải chấp kéo dài của phần lớn chương trình PoS, đồng thời quản lý linh hoạt vị thế tài sản thế chấp của họ.

Tài sản thế chấp tham gia vào giao dịch đòn bẩy

Tham gia giao dịch cùng lúc với việc nhận lợi nhuận. AscendEX Staking hỗ trợ tài sản thế chấp dùng làm tiền ký quỹ để tham gia giao dịch đòn bẩy, cho phép người dùng nhận lợi nhuận Staking, đồng thời thông qua vị thế tài san tương ứng với mua đầu cơ hoặc bán khống để phòng ngừa rủi ro biến động giá hoặc tăng thêm lợi nhuận. Chức năng này hiện tại chỉ dùng để mở tài sản của giao dịch đòn bẩy.

Tối đa hóa lợi nhuận Staking

Tái đầu tư tự động, tăng thêm lợi nhuận. AscendEX Staking hỗ trợ chức năng “lãi kép chỉ với một cú nhấp”, cho phép lợi nhuận Staking được tự động tái thế chấp để nhận được lợi nhuận lãi kép. Người dùng có thể chủ động chọn bật hoặc tắt chức năng tương ứng.

icon

Staking là gì?

Khái niệm Staking xuất phát từ mạng lưới blockchain của cơ chế đồng thuận của “bằng chứng cố phẩn”. Mạng lưới blockchain này dựa vào người xác thực (Validators) để vận hành toàn bộ các nút và tham gia đồng thuận để duy trì tính ổn định bảo mật của toàn bộ mạng lưới. Như một phần thưởng, người xác thực sẽ nhận được lợi nhuận Token. Người nắm giữ tiền tệ ủy thác (Delegate) Token cho người xác thực đáng tin cậy để nhận được một phần phần thưởng.

Làm thế nào để tham gia Staking?

Sản phẩm Staking sáng tạo của AscendEX cho phép người dùng trực tiếp tham gia Staking trong tài khoản nền tảng và thu lợi nhuận. AscendEX sẽ thay mặt người dùng ủy thác Token cho các nút xác thực đáng tin cậy. Chỉ cần bấm vào nút “thế chấp”, bạn có thể bắt đầu nhận phần thưởng.

icon
Tìm hiểu thêm về những câu hỏi thường gặp về AscendEX Staking

Tìm hiểu thêm về những câu hỏi thường gặp về AscendEX Staking

Xem FAQ