1.     Kiểm tra trên trang “Quy đổi”

1)     Truy cập trang web AscendEX và nhấp vào mục “Giao dịch” ở góc trên bên trái trang chủ. Chọn “Quy đổi” trong danh sách thả xuống.

2)     Trên trang “Quy đổi”, bạn có thể xem các lần quy đổi gần đây phía bên dưới thanh hoạt động. Bạn cũng có thể nhấp “Xem thêm” ở bên phải để xem lịch sử quy đổi.

3)     Trong lịch sử quy đổi, bạn có thể xem các tokens đã mua, các tokens đã bán, giá cả, số lượng mua/bán và trạng thái. Bạn cũng có thể sử dụng lựa chọn lọc để xem lịch sử quy đổi của một token cụ thể.

 

2.     Kiểm tra trên trang Lệnh giao dịch

1)     Truy cập trang web AscendEX và nhấp vào mục “Lệnh giao dịch” ở góc trên bên phải trang chủ. Chọn “Lịch sử Quy đổi” trong danh sách thả xuống.

2)     Trên trang “Lịch sử Quy đổi”, bạn có thể xem các tokens đã mua, các tokens đã bán, giá cả, số lượng mua/bán và trạng thái. Bạn cũng có thể sử dụng lựa chọn lọc để xem lịch sử quy đổi của một token cụ thể.