1.     ตรวจสอบในหน้า “แลกเปลี่ยน”

1)     เปิดเว็บไซต์ AscendEX และคลิกที่ “ซื้อขาย” ที่มุมซ้ายบนของหน้าแรก แล้วเลือก “แลกเปลี่ยน” ในแถบเมนู

2)     ในหน้า “แลกเปลี่ยน” คุณสามารถดูการแลกเปลี่ยนล่าสุดของคุณด้านล่างแถบแสดงผล คุณยังสามารถคลิก “ดูเพิ่มเติม” ทางด้านขวาเพื่อตรวจสอบประวัติการแลกเปลี่ยนของคุณ

3)     ในประวัติการแลกเปลี่ยน คุณสามารถดูโทเคนที่ขาย โทเคนที่ซื้อ ราคา จำนวนการขาย/ซื้อ และสถานะ คุณยังสามารถใช้ตัวกรองเพื่อตรวจสอบประวัติการแลกเปลี่ยนของโทเคนแต่ละประเภท

 

2.     ตรวจสอบจากหน้าคำสั่งซื้อขาย

1)     เว็บไซต์ AscendEX และคลิกที่ “คำสั่งซื้อขาย” ที่มุมขวาบนของหน้าแรก เลือก “ประวัติการแลกเปลี่ยน” ในแถบเมนู

2)    ในหน้า “ประวัติการแลกเปลี่ยน” คุณสามารถดูโทเคนที่ขาย โทเคนที่ซื้อ ราคา จำนวนการขาย/การซื้อ และสถานะ คุณยังสามารถใช้ตัวกรองเพื่อตรวจสอบประวัติการแลกเปลี่ยนของโทเคนแต่ละประเภท