Hạn mức Vay là gì?

Hạn mức Vay là để chỉ khối lượng tối đa mà người dùng được phép vay đối với một token trong khi giao dịch ký quỹ. Lấy USDT làm ví dụ, nếu hạn mức vay của token là 1.000.000 USDT, thì một tài khoản ký quỹ có thể vay với giới hạn tối đa là 1.000.000 USDT. 

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng hạn mức vay của tài khoản người dùng có thể thay đổi. Ngoài ra, quá trình giao dịch cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức đòn bẩy của token, các khoản đầu tư của người dùng và các điều kiện cho vay chung của nền tảng. Do đó, hạn mức vay của người dùng có thể khác với dự kiến. Ví dụ, nếu người dùng đặt lệnh và bị từ chối vì tổng số tiền vay đã vượt quá hạn mức vay của tài khoản, thì có nghĩa là lượng token họ vay đã đạt đến hạn mức vay do nền tảng thiết lập và họ cần cần trả nợ và giảm dư nợ rồi mới có thể vay thêm. Vui lòng truy cập trang Hạn mức Vay hoặc làm theo các bước dưới đây để kiểm tra hạn mức vay đối với mỗi token trước khi giao dịch ký quỹ.

 

Kiểm tra như thế nào?

1)     Mở Ứng dụng AscendEX và nhấn vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên trái trang chủ.

2)     Nhấn nút “Tài khoản của tôi” và nhấn “Biểu phí”

3)     Trên trang Biểu phí, nhấn vào “Hạn mức Vay” để xem hạn mức vay mà nền tảng thiết lập đối với mỗi token trong giao dịch ký quỹ.