AscendEX hỗ trợ sử dụng tài sản đã stake làm tài sản đảm bảo cho giao dịch tương lai, cho phép người dùng nhân bội lợi nhuận đầu tư. Chức năng này hiện đang hỗ trợ 16 loại tài sản đã stake và nhiều loại tài sản khác đang được mở rộng. Bạn có thể thực hiện các bước sau để kiểm tra xem tài sản nào có thể sử dụng làm tài sản đảm bảo cho giao dịch tương lai.

 

Hướng dẫn kiểm tra

1)    Mở Ứng dụng AscendEX, nhấn vào “Thu nhập AscendEX” ở giữa trang chủ.

2)    Trên trang “Thu nhập AscendEX”, nhấn vào “Staking”.

3)    Vào trang “AscendEX Staking”, nhấn vào “Tất cả” ở trên cùng bên phải của danh sách các tài sản đã stake. Chọn “Đối với Giao dịch Tương lai” trong danh sách thả xuống.

4)    Trong cửa sổ hiện lên, chọn “Đối với Giao dịch Tương lai”.

5)    Xem tất cả các loại tài sản được hỗ trợ làm tài sản đảm bảo cho giao dịch tương lai trên danh sách tài sản đã stake.

 

Bạn cũng có thể xem chi tiết từng loại token được phép sử dụng làm tài sản đảm bảo cho giao dịch trên trang “Thông tin tài sản đảm bảo”. Lưu ý: các token được hiển thị dạng “-S” (ví dụ BTC-S) có nghĩa là nếu người dùng stake token này, thì tài sản đã stake có thể được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho giao dịch tương lai.