Lệnh Thị trường là gì?

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán tài sản kỹ thuật số tại mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường. Lệnh này còn được gọi là giao dịch tức thời. Điều kiện của lệnh thị trường là thực hiện giao dịch ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại.

 

Ví dụ:

Sau khi bạn đặt lệnh thị trường mua 1 BTC, hệ thống sẽ ngay lập tức sàng lọc tất cả các lệnh hiện có trên sổ lệnh và thực hiện lệnh tại mức giá tối ưu. Nếu mức giá tối ưu hiện có đối với lệnh này là 10.000 USDT và có đủ số lượng để thực hiện, thì lệnh mua 1 BTC sẽ được khớp ngay lập tức tại mức 10.000 USDT. Nếu mức giá tối ưu hiện có đối với lệnh này là 10.000 USDT, nhưng chỉ có 0,8 BTC tại mức giá này, lệnh sẽ được khớp một phần với 0,8 BTC tại mức giá 10.000 USDT, và 0,2 BTC còn lại sẽ được khớp với các lệnh khác hiện có. Cuối cùng, lệnh thị trường này sẽ được thực hiện với 0,8 BTC tại mức giá 10.000 USDT và 0,2 BTC tại mức giá 10.100 USDT.

 

Ưu điểm và rủi ro

Ưu điểm: Lệnh thị trường thường đảm bảo khớp lệnh ngay lập tức để đáp ứng nhu cầu ra vào thị trường nhanh chóng của người dùng.

Rủi ro: Vì mục tiêu chính là thực hiện giao dịch ngay lập tức, giá giao dịch cuối cùng của lệnh có thể chênh lệch so với giá dự kiến, và có thể chênh lệch còn lớn hơn nữa, đặc biệt là trên các thị trường biến động nhanh.

 

Các yếu tố cần xem xét khi đặt lệnh thị trường

1.     Nhu cầu giao dịch của người dùng. Lệnh thị trường giúp bạn có thể ra vào thị trường ngay lập tức, nhưng giá giao dịch cuối cùng sẽ chênh lệch. Lệnh này thường không phù hợp với những người dùng có yêu cầu cụ thể hoặc chính xác về giá giao dịch.

2.     Tính thanh khoản của tài sản giao dịch. Trên thị trường có tính thanh khoản kém, sẽ có sự chênh lệch lớn giữa giá giao dịch của lệnh thị trường và giá kỳ vọng của người dùng.

 

Xin lưu ý: Nếu lệnh thị trường có thể được khớp ngay với lệnh hiện có trên sổ lệnh, hệ thống sẽ xác định xem liệu độ chênh lệch giữa giá giao dịch theo chiều sâu thị trường và giá trên sổ lệnh theo hướng giao dịch có vượt quá 10% hay không. Nếu trong khoảng 10%, lệnh sẽ được thực hiện; nếu lớn hơn 10%, lệnh sẽ bị hủy một phần.