มาร์เก็ตออเดอร์คืออะไร

มาร์เก็ตออเดอร์ คือ คำสั่งซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ราคาปัจจุบันดีที่สุดของตลาด หรือเรียกอีกอย่างว่าการซื้อขายทันที มาร์เก็ตออเดอร์เป็นคำสั่งในการดำเนินการซื้อขายทันทีตามราคาปัจจุบันของตลาด

 

ตัวอย่าง:

หลังจากที่คุณสร้างมาร์เก็ตออเดอร์ที่จะซื้อ 1 BTC ระบบจะตรวจสอบคำสั่งซื้อขายทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันทันทีและดำเนินการซื้อที่ราคาที่ดีที่สุด หากราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคำสั่งซื้อคือ 10,000 USDT และมีปริมาณเพียงพอ คำสั่งซื้อ 1 BTC จะดำเนินการสำเร็จทันทีที่ราคา 10,000 USDT หากราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคำสั่งซื้อคือ 10,000 USDT แต่มีปริมาณขายเพียง 0.8 BTC คำสั่งซื้อจะสำเร็จบางส่วนในปริมาณ 0.8 BTC ที่ 10,000 USDT โดยส่วนที่เหลือ 0.2 BTC จะรอจับคู่กับคำสั่งขายอื่น ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งในที่สุด มาร์เก็ตออเดอร์อาจดำเนินการเสร็จสิ้นโดยซื้อ 0.8 BTC ที่ 10,000 USDT และ 0.2 BTC ที่ 10,100 USDT

 

ข้อดีและความเสี่ยง

ข้อดี: โดยปกติแล้ว มาร์เก็ตออเดอร์จะรับประกันการดำเนินการทันทีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการเข้าหรือออกจากตลาดอย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยง: เนื่องจากเป้าหมายหลักคือการดำเนินการซื้อขายทันที ราคาซื้อขายสุดท้ายของคำสั่งจึงอาจมีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนไปจากราคาที่คาดหวัง และความเบี่ยงเบนของราคาอาจมากกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

 

ปัจจัยที่ควรคำนึงเมื่อสร้างมาร์เก็ตออเดอร์

1.     ความต้องการในการซื้อขายของผู้ใช้ มาร์เก็ตออเดอร์ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าและออกจากตลาดได้ทันที แต่ราคาซื้อขายสุดท้ายจะแตกต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ที่มีความต้องการเฉพาะหรือชัดเจนของราคาที่จะซื้อขาย

2.     สภาพคล่องของสินทรัพย์ที่ซื้อขาย ราคาซื้อขายของมาร์เก็ตออเดอร์และราคาที่คาดหวังของผู้ใช้จะแตกต่างกันอย่างมากในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ

 

โปรดทราบ: หากมาร์เก็ตออเดอร์ถูกดำเนินการกับคำสั่งซื้อขายในตลาดสำเร็จทันที ระบบจะระบุส่วนต่างระหว่างราคาซื้อขายที่ดีที่สุดในตลาดกับราคาของคำสั่งซื้อขายในตลาดว่าต่างกันเกิน 10% หรือไม่ หากความแตกต่างอยู่ภายใน 10% คำสั่งจะถูกดำเนินการ หากมากกว่า 10% คำสั่งซื้อขายจะถูกยกเลิกบางส่วน