1.     Mở Ứng dụng AscendEX và nhấn vào “Quy đổi” ở giữa trang chủ.

2.     Nhấn vào biểu tượng ở góc trên bên phải trong trang “Quy đổi”.

3.     Trên trang “Lịch sử Quy đổi”, bạn có thể xem lịch sử quy đổi của mình. Bạn cũng có thể sử dụng lựa chọn lọc để xem lịch sử quy đổi của một token cụ thể và bạn đã mua hay bán token đó.