Để khuyến khích người dùng tham gia giao dịch tương lai, AscendEX ra mắt phần thưởng tín dụng tương lai, một loại tài sản ảo có đơn vị là USDTR. Người dùng mở tài khoản tương lai hoặc hoàn thành các nhiệm vụ giao dịch tương lai sẽ nhận được số lượng phần thưởng tín dụng tương lai (USDTR) tương ứng, có thể sử dụng làm tài sản đảm bảo để mở lệnh hoặc thanh toán phí giao dịch tương lai/cấp vốn. Vui lòng đọc các thông tin sau để hiểu rõ hơn về các điều khoản và điều kiện thu thập và sử dụng phần thưởng tín dụng tương lai.

 

1.    Phần thưởng tín dụng tương lai (USDTR) là tài sản ảo do AscendEX đưa ra nhằm  khuyến khích người dùng tham gia giao dịch tương lai. Vì phần thưởng tín dụng USDTR không phải là tài sản thực, nên chỉ có thể sử dụng làm tài sản đảm bảo hoặc thanh toán phí giao dịch tương lai/cấp vốn khi người dùng giao dịch tương lai. Người dùng không thể chuyển, gửi hoặc rút USDTR. 

2.     Khi sử dụng USDTR làm tài sản đảm bảo cho giao dịch tương lai, người dùng cần duy trì tổng số tài sản khác ngoài USDTR lớn hơn lượng tài sản USDTR trong tài khoản tương lai. Ngoài ra, tỷ lệ chiết khấu là 20% khi sử dụng USDTR làm ký quỹ tương lai.

Ví dụ, nếu bạn có 10 USDTR trong tài khoản tương lai và tổng số tài sản khác ngoài USDTR trong tài khoản hiện tại lớn hơn 10 USDTR, bạn có thể sử dụng 10 USDTR làm ký quỹ tương lai để bắt đầu giao dịch tương lai, và 10 USDTR này được chuyển đổi thành 2 USDT theo tỷ lệ chiết khấu. 

3.    Ngoài việc sử dụng làm ký quỹ tương lai, USDTR cũng có thể được sử dụng để thanh toán lên đến 50% phí giao dịch. Nếu người dùng sử dụng USDTR để thanh toán phí giao dịch, hệ thống sẽ tự động tính toán phí giao dịch tương lai hàng ngày của người dùng vào lúc 1 giờ sáng UTC và khấu trừ số phí giao dịch tương ứng bằng USDTR và gửi lại lượng USDT tương đương vào tài khoản tương lai của người dùng.

Ví dụ, số dư tài khoản tương lai hiện tại của bạn là 10 USDTR và bạn thực hiện một số giao dịch tương lai trong ngày hôm đó. Vào khoảng 1 giờ sáng UTC, hệ thống tự động tính toán phí giao dịch tương lai của bạn trong ngày hôm đó là 5 USDT. Vì có thể sử dụng USDTR để thanh toán 50% phí giao dịch, hệ thống sẽ tự động khấu trừ 2.5 USDTR từ tài khoản tương lai của bạn (số dư tài sản USDTR trong tài khoản tương lai giảm xuống 7.5 USDTR), đồng thời hoàn trả 2.5 USDT đã bị khấu trừ trước đó khi giao dịch, vào tài khoản tương lai của bạn. 

4.     Người dùng mở tài khoản tương lai hoặc hoàn thành các nhiệm vụ giao dịch tương lai có thể được nhận số lượng USDTR tương ứng. Vui lòng truy cập Trung tâm Phần thưởng trên AscendEX để mở khóa thêm nhiều nhiệm vụ giao dịch tương lai và giành phần thưởng tương lai.

Xin lưu ý: Mở khóa nhiệm vụ giao dịch tương lai trên AscendEX là cách duy nhất để nhận được phần thưởng tín dụng tương lai USDTR. Xin lưu ý rằng bất kỳ hoạt động nào được tổ chức bởi các nền tảng không phải AscendEX mà sử dụng tên USDTR làm quà tặng và chuyển khoản đều có thể là lừa đảo. Hãy cẩn thận và tìm hiểu kỹ càng trước khi tương tác với các nền tảng này. 

5.     Người dùng cần tự thực hiện nhận phần thưởng tín dụng tương lai và kích hoạt trước khi sử dụng. Phần thưởng chỉ có giá trị trong 60 ngày sau khi kích hoạt. Hướng dẫn kích hoạt: thực hiện một giao dịch tương lai với số tiền bất kỳ trong vòng 14 ngày sau khi nhận các phần thưởng tín dụng tương lai. Nếu không được kích hoạt, các phần thưởng tín dụng tương lai đã nhận sẽ mất giá trị khi hết hạn. 

6.     Với mỗi hạng mục thưởng, người dùng đủ điều kiện chỉ có thể nhận phần thưởng tín dụng một lần. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi lạm dụng nào như sử dụng tài khoản kép hoặc tài khoản giả, AscendEX sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết có thể dẫn đến tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản người dùng.

7.     Các tài khoản phụ không thể độc lập tham gia giao dịch tương lai hoặc nhận phần thưởng tương lai. 

8.    Trước khi sử dụng hết toàn bộ phần thưởng tín dụng tương lai, nếu rút lượng tài sản bất kỳ từ tài khoản tương lai thì sẽ xóa hết các phần thưởng tương lai chưa sử dụng. Bạn nên sử dụng hết phần thưởng tương lai trước khi rút tài sản.

 

AscendEX có quyền giải thích và điều chỉnh cuối cùng đối với các Điều khoản và Điều kiện này.

Vui lòng xem Câu hỏi thường gặp: Phần thưởng Tín dụng Tương lai AscendEX để biết thêm thông tin.