AscendEX mang đến cho người dùng giao dịch tương lai với mức đòn bẩy lên đến 100X, mức đòn bẩy mặc định ban đầu là 10x. Người dùng có thể nhập mức đòn bẩy bằng tay hoặc kéo thanh đòn bẩy để điều chỉnh. 

  

Hướng dẫn điều chỉnh

Trên Máy tính: Mở trang Giao dịch tương lai 

1.     Nhấn nút “10X”

2.     Nhấn nút “-” or “+”để tăng giảm hoặc kéo thanh đòn bẩy trong cửa sổ hiện lên để điều chỉnh đòn bẩy.

 

Xin lưu ý: Đòn bẩy nâng cao lợi nhuận đồng thời cũng tăng khả năng thua lỗ. Nhà đầu tư nên có các biện pháp phòng ngừa thích đáng và áp dụng các chiến lược thận trọng khi sử dụng đòn bẩy.