AscendEX hỗ trợ chức năng cho phép người dùng trích xuất lịch sử giao dịch. Người dùng có thể dễ dàng truy vấn lịch sử giao dịch, đồng thời tóm tắt và điều chỉnh các chiến lược giao dịch bất cứ lúc nào. Vui lòng xem chi tiết dưới đây: 

1.     AscendEX hỗ trợ trích xuất ba loại lịch sử giao dịch: giao dịch tiền mặt, giao dịch ký quỹ và giao dịch tương lai.

2.     Lịch sử được trích xuất sẽ không bao gồm các lệnh hoàn thành một phần.

3.     AscendEX hỗ trợ người dùng tự thực hiện trích xuất lịch sử giao dịch trong 3 tháng gần nhất.

4.     Đối với lịch sử các giao dịch đã thực hiện trước ba tháng, vui lòng liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng và gửi kèm loại hình giao dịch và khoảng thời gian giao dịch cần hỗ trợ. 

Lịch sử giao dịch đã trích xuất sẽ được gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản AscendEX của người dùng sau khoảng 7 ngày.

Ví dụ: vào ngày 03/11, người dùng có thể tự kiểm tra và trích xuất lịch sử giao dịch của họ từ ngày 03/08 đến ngày 03/11. Nếu muốn xem lịch sử giao dịch từ Tháng 3 đến Tháng 6, bạn cần liên hệ Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng và cho biết loại hình và khoảng thời gian giao dịch, ví dụ như lịch sử giao dịch tiền mặt được thực hiện từ ngày 01/03 đến ngày 30/06. Sau khi hoàn tất, lịch sử giao dịch sẽ được gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản AscendEX của bạn. 

5.     Chức năng tự thực hiện trích xuất chỉ được hỗ trợ trên máy tính.

 

Hướng dẫn tự thực hiện trích xuất lịch sử giao dịch 

1.     Đăng nhập vào trang web AscendEX và nhấp vào mục Các lệnh ở góc trên bên phải trang chủ. Chọn “Lệnh tiền mặt” trong danh sách thả xuống.

2.     Trên trang “Lệnh tiền mặt”, nhấp “Thực hiện trích xuất”.

3.     Chọn khoảng thời gian cần trích xuất trên khung vừa hiện lên và nhấp “Trích xuất”.

4.     Sau khi hoàn thành trích xuất, bạn sẽ nhận được email/SMS thông báo. Nhấp để tải xuống tệp đã tạo.

5.     Ngoài các lệnh giao dịch tiền mặt, bạn cũng có thể nhấp vào Lệnh ký quỹ và Lệnh tương lai để trích xuất lịch sử giao dịch tương ứng.