Lệnh giới hạn là gì? 

Lệnh giới hạn cho phép người dùng đặt mức giá và số lượng giao dịch cho các lệnh mà họ muốn mua hoặc bán. Khi giá thị trường đạt đến mức giá chỉ định hoặc tốt hơn, giao dịch sẽ được thực hiện. Điều kiện của lệnh giới hạn là đợi giá thị trường đạt đến mức giá chỉ định hoặc tốt hơn thì mới mua hoặc bán.

 

Ví dụ:

Sau khi bạn đặt lệnh giới hạn mua 1 BTC với giá 10.000 USDT, hệ thống sẽ ngay lập tức sàng lọc tất cả các lệnh hiện có trên sổ lệnh. Nếu có sẵn lệnh đáp ứng các yêu cầu mua kể trên, thì lệnh giới hạn sẽ được kích hoạt và thực hiện. Nếu không, lệnh giới hạn sẽ được thêm vào sổ lệnh để khớp lệnh sau.

 

Ưu điểm và rủi ro

Ưu điểm: Người dùng có thể đặt giá giao dịch phù hợp nhu cầu với các chiến lược giao dịch cụ thể.

Rủi ro: Không đảm bảo thực hiện lệnh. Nếu không đạt mức giá đã chỉ định, lệnh sẽ không được thực hiện. Nếu giá thị trường vượt qua mức giá chỉ định quá nhanh, có thể lệnh sẽ không khớp được.

 

Các yếu tố cần xem xét khi đặt lệnh giới hạn

1.     Sự biến động của tài sản. Nên chỉ định mức giá giao dịch dựa trên sự biến động của tài sản giao dịch. Nếu chỉ định mức giá giao dịch quá cao hoặc quá thấp, có thể sẽ không khớp được lệnh hoặc phải chờ thời gian dài mới khớp được lệnh.

2.     Tính thanh khoản của tài sản.

3.     Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định các mức giá.