บัตรทวีคูณการลงทุน ASD ของ AscendEX เป็นบัตรทวีคูณกำไรที่ออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุน ASD ผู้ใช้ที่มีบัตรนี้สามารถเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนจากผลิตภัณฑ์การลงทุน ASD ได้ 5 เท่า 

 

ภาพรวมฟังก์ชันของบัตร

บัตรทวีคูณการลงทุน ASD ออกแบบมาเพื่อทวีคูณกำไรของผู้ใช้จากผลิตภัณฑ์การลงทุน ASD  ด้วยบัตรทวีคูณการลงทุน ASD หนึ่งใบ จะทวีคูณกำไรจากการลงทุนในบัญชีของคุณสูงสุดถึง 10,000 ASD เป็น 5 เท่าในการคำนวณกำไรจากการลงทุน ASD

ต่อไปนี้เป็นสองสถานการณ์ที่ใช้ในการคำนวณกำไรจากบัตรทวีคูณการลงทุน ASD 

สถานการณ์ที่หนึ่ง: หากในบัญชีของคุณมีมากกว่า 10,000 ASD คุณสามารถซื้อบัตรได้มากกว่าหนึ่งใบ ในการคำนวณกำไรจากการลงทุน ASD บัตรหนึ่งใบสามารถใช้ทวีคูณ 10,000 ASD ในบัญชีของคุณเป็น 5 เท่า และบัตร N ใบสามารถใช้ทวีคูณ N*10,000 ASD ในบัญชีของคุณเป็น 5 เท่า (หมายเหตุ N≤15)

ตัวอย่างเช่น:

สมมติว่าคุณมี 101,000 ASD ในบัญชีของคุณ และราคาปัจจุบันของบัตรทวีคูณการลงทุน ASD คือ 1,000 ASD เมื่อคุณจ่าย 1,000 ASD สำหรับบัตรทวีคูณการลงทุน ASD หนึ่งใบ ส่วนแบ่งของพูลเงินทุนบนแพลตฟอร์มจะขึ้นอยู่กับโควตาการลงทุน ASD ที่มีผลหลังการใช้บัตรครั้งใหม่ ซึ่งสามารถคำนวณได้ตามด้านล่างนี้:

90,000 ASD + 10,000 ASD *5 = 140,000 ASD

ดังนั้น คุณจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนเหมือนกับการลงทุน 140,000 ASD

ในลักษณะเดียวกัน เมื่อคุณจ่าย 2,000 ASD สำหรับบัตรทวีคูณการลงทุน ASD สองใบ ส่วนแบ่งของพูลเงินทุนบนแพลตฟอร์มจะขึ้นอยู่กับโควตาการลงทุน ASD ที่มีผลหลังการใช้บัตรครั้งใหม่ ซึ่งสามารถคำนวณได้ตามด้านล่างนี้:

79,000 ASD + 10,000 ASD*5*2 = 179,000 ASD

ดังนั้น คุณจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนเหมือนกับการลงทุน 179,000 ASD

สถานการณ์ที่สอง: หากในบัญชีของคุณมีน้อยกว่า 10,000 ASD คุณสามารถซื้อบัตรทวีคูณการลงทุน ASD ได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น ในการคำนวณกำไรจากการลงทุน ASD บัตรหนึ่งใบสามารถใช้ทวีคูณจำนวน ASD ที่มีอยู่จริงในบัญชีของคุณเป็น 5 เท่า 

ตัวอย่างเช่น:

สมมติว่าคุณมี 9,000 ASD ในบัญชีของคุณ และราคาปัจจุบันของบัตรทวีคูณการลงทุน ASD คือ 1,000 ASD เมื่อคุณจ่าย 1,000 ASD สำหรับบัตรทวีคูณการลงทุน ASD หนึ่งใบ ส่วนแบ่งของพูลเงินทุนบนแพลตฟอร์มจะขึ้นอยู่กับโควตาการลงทุน ASD ที่มีผลหลังการใช้บัตรครั้งใหม่ ซึ่งสามารถคำนวณได้ตามด้านล่างนี้:

8,000 ASD *5 = 40,000 ASD

ดังนั้น คุณจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนเหมือนกับการลงทุน 40,000 ASD

โปรดทราบว่าบัญชีที่มียอดคงเหลือน้อยกว่า 10,000 ASD จะถูกจำกัดการซื้อบัตรทวีคูณการลงทุน ASD ไว้ที่หนึ่งใบเท่านั้น 

 

ข้อมูลการขายบัตร

ในการซื้อบัตรทวีคูณการลงทุน ASD ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ AscendEX’s official website โดยคลิกที่ไอคอนทางด้านขวาของแถบนำทาง แล้วเลือก ASD Investment Multiple Card ในแถบเลื่อนลง ข้อมูลการขายบัตรมีดังต่อไปนี้:

กำหนดการขายบัตร: ขายหนึ่งครั้งทุก ๆ 10 วัน

เวลาขายบัตร: เปิดขายสองครั้ง เวลา 00:00 น. UTC และ 12:00 น. UTC ตามลำดับ ในวันขายบัตร

ราคา: ปรับแบบยืดหยุ่นตามราคา ASD

จำนวนบัตรทั้งหมดต่อการการขายหนึ่งครั้ง: ปรับแบบยืดหยุ่นตามการขาย

ช่วงเวลาที่มีผล: 10 วัน

การจำกัดการซื้อ: จำกัดการซื้อเพียงหนึ่งครั้งในวันขายบัตร โดยซื้อได้สูงสุด 15 ใบต่อหนึ่งบัญชี

โทเค็นทีใช้ในการชำระ: ASD 

 

ข้อกำหนดการใช้งานบัตร

  1. บัตรทวีคูณการลงทุน ASD สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์การลงทุน ASD เท่านั้น
  2. เมื่อซื้อบัตรแล้ว บัตรจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติและนำไปใช้กับบัญชีได้ในวันถัดจากวันที่ซื้อ บัตรทวีคูณการลงทุน ASD มีอายุ 10 วันเท่านั้น
  3. ในช่วงที่มีการใช้บัตรทวีคูณการลงทุน ASD ผลตอบแทนทวีคูณจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติโดยระบบ 
  4. บัตรทวีคูณการลงทุน ASD ที่ใช้อยู่จะทวีคูณ ASD ในบัญชีของผู้ใช้เพื่อเพิ่มกำไรตามลำดับต่อไปนี้: บัตรจะทวีคูณ ASD ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์การลงทุน ASD ในบัญชีเงินสดของผู้ใช้ก่อน หากจำนวน ASD ในบัญชีเงินสดของผู้ใช้ไม่เพียงพอ บัตรจะทวีคูณ ASD ภายใต้การลงทุน ในกรณีนี้ บัตรจะทวีคูณส่วนของ ASD ที่ทวีคูณด้วยบัตรทวีคูณการลงทุน ASD ครั้งก่อนหน้านี้ก่อน
  5. ไม่สามารถใช้บัตรทวีคูณการลงทุน ASD ร่วมกับโควตาการลงทุน ASD เดียวกันได้
  6. ASD ภายในขอบเขตของบัตรทวีคูณการลงทุน ASD ไม่สามารถถอนคืนก่อนกำหนดหรือใช้หมุนเวียนได้ เมื่อโทเค็น ASD หมดอายุ โทเค็นเหล่านั้นจะถูกสั่งซื้ออัตโนมัติตามผลิตภัณฑ์การลงทุน ASD ทั่วไปที่สามารถถอนคืนได้
  7. ราคาและจำนวนบัตรทั้งหมดในการขายบัตรทวีคูณการลงทุน ASD แต่ละครั้งจะถูกปรับแบบยืดหยุ่นและขึ้นอยู่กับราคาจริงในวันที่ขาย
  8. โทเค็น ASD ทั้งหมดที่ใช้ซื้อบัตรทวีคูณการลงทุน ASD จะถือเป็นการใช้ ASD
  9. โทเค็น ASD ในบัญชีของผู้ใช้ที่ใช้จ่ายค่าบัตรทวีคูณการลงทุน ASD จะถูกหักตามลำดับดังนี้: บัญชีเงินสด, บัญชีการลงทุน 
  10. โควตาการลงทุนแบบทวีคูณ (5 เท่า) ของ ASD จะถูกนับในการคำนวณการรวมโควตาการสั่งซื้อ ASD ที่มีผลหลังการใช้บัตรของผู้ใช้ทุกคน

 

AscendEX ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและชี้แจงข้อกำหนดการใช้งานบัตรทวีคูณการลงทุน ASD