ราคาดัชนี

ราคาดัชนีสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สคำนวณด้วยการอ้างอิงราคาสปอตที่รายงานโดยศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนหลักหลายที่ 

ราคาดัชนีสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรของ AscendEX คำนวณโดยการเฉลี่ยราคาสปอตของ Binance, Huobi, OKEx, Poloniex และ AscendEX หลังจากตัดราคาสูงสุดและต่ำสุดออกไป 

ราคาดัชนีสามารถช่วยหลีกเลี่ยงการปั่นราคาฟิวเจอร์สได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นราคาที่อ้างอิงราคาสปอตของศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนหลาย ๆ แห่งแทนที่จะใช้ราคาของศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเดียว ตลาดซื้อขายเดียวอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่มากขึ้นจากการปั่นราคา แต่มีโอกาสน้อยกว่ามากที่ตลาดหลายแห่งจะเผชิญกับการปั่นราคาในเวลาเดียวกัน การใช้ระบบราคาดัชนีจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของตลาดใดตลาดหนึ่งต่อตลาดทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาดัชนีที่คำนวณโดยอ้างอิงจากราคาสปอตของศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนหลักหลายแห่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงระดับราคาโดยรวมของตลาดซื้อขายฟิวเจอร์สของคริปโท

 

ราคามาร์ก

ราคามาร์กเป็นค่าประมาณของราคาที่เหมาะสมของสัญญาถาวร ราคามาร์กจะมีผลต่อกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเและราคาบังคับชำระบัญชีเท่านั้น แต่จะไม่ส่งผลต่อกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง 

ราคามาร์ก = ราคาดัชนี + ค่าพรีเมียม 

ราคามาร์กใช้ในการคำนวณกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะถูกใช้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการบังคับชำระบัญชี ป้องกันมาร์จิ้นคอลที่ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเป็นกุญแจสำคัญในการบังคับการชำระบัญชีของสถานะฟิวเจอร์ส การคำนวณกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอย่างแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับชำระบัญชีโดยไม่จำเป็น การซื้อขายฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมมักใช้ราคาที่ซื้อขายล่าสุดในการคำนวณกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทำให้สถานะฟิวเจอร์สจะถูกชำระบัญชีในกรณีที่มีการจงใจปั่นราคาในตลาดหรือความผันผวนของราคาที่เกิดจากสภาพคล่องต่ำ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วราคามาร์กจะถูกนำไปคำนวณกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสถานะฟิวเจอร์สแบบถาวร หากเทียบกับการใช้เพียงราคาซื้อขายล่าสุด ราคามาร์กจะอ้างอิงราคาสปอตและค่าพรีเมียมของศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนหลายแห่งสำหรับการคำนวณกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จึงเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมกว่าในการนำมาใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการบังคับชำระบัญชี เพื่อป้องกันการบังคับชำระบัญชีโดยไม่จำเป็นที่อาจเกิดจากความผันผวนอย่างรุนแรงของตลาด หรือสภาพคล่องไม่ดี ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้ ลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น และเพิ่มเสถียรภาพของตลาดฟิวเจอร์ส

 

วิธีการตรวจสอบราคามาร์กและราคาดัชนี

PC:

APP: